Mapy

 

Mapy

 

Kapitola obsahuje popis datových objektů, které umožňují zobrazení a úpravy geografických dat. Lze v ní nalézt následující články:

Mapa

Přehled mapových profilů

Mapový profil

Vlastnosti zobrazování v mapě

Vlastnosti zobrazování pozic v mapě

Přehled mapových bodů

Mapový objekt

Přehled zákresů

Zákres

Přehled vrstev zákresů

Přehled zákresných objektů

Zákresný objekt

Přehled pozic mobilních zdrojů

Pozice mobilního zdroje

Skupiny mapových objektů

Skupiny zákresů

Přehled skupin mobilních zdrojů

Skupina mobilního zdroje