Mapový objekt

 

Mapový objekt

 

Kde najít

Na přehledu mapových objektů po volbě tlačítkem Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k uložení informací pro jeden mapový objekt.

Ukázka obrazovky

shp_form

Význam jednotlivých prvků

Typ mapového objektu - zařazení mapového objektu do typu bod, úsek nebo plocha.

Zobrazit v mapě - volba pro zobrazení mapového objektu do mapy.

Skupina mapových objektů - název skupiny mapových objektů, do kterých je mapový objekt zařazen.

Má souřadnice ? - v případě že je uvedeno zaškrtnuto, jsou mapovému objektu přiřazeny geografické souřadnice.

Smazat souřadnice - v případě, že je nutné mapovému objektu přiřadit nové geografické souřadnice, vymažte touto volbou současně nastavené souřadnice. V mapovém pohledu pak můžete mapovému objektu nastavit nové souřadnice.

Název mapového bodu - popisné označení mapového objektu.

Identifikátor - identifikační označení mapového objektu.

Poznámka - poznámka k mapovému objektu.

Vytvořit seznam osob nacházejících se v mapové ploše (jen pro typ mapového objektu plocha) - umožňuje vytvořit seznam osob bydlících a/nebo pracujících v budovách či areálech umístěných v mapové ploše. Vytvořený seznam osob se uloží do vybrané skupiny krizového řízení. Osobám ve skupině krizového řízení je možné zaslat vyrozumění.

Seznam rizikových míst - zobrazí přehled všech rizikových míst, tedy míst vzniku mimořádných událostí, které obsahují mapový objekt. Je tak možné zobrazit riziková místa vztažená k mapovému objektu.

Obrázky

Název obrázku – název obrázku z katalogu obrázků.

O obrázku více – další údaje k obrázku v Katalogu obrázků.

Ident. obrázku – identifikátor obrázku z katalogu obrázků.

Pořadí obrázku – pořadí obrázku v rámci mapového objektu.

(-) – zmenšení obrázku.

(+) – zvětšení obrázku.

Nový obrázek – vložení nového obrázku k mapovému objektu.

Odkazy na internet

Odkaz na internet - URL internetová adresa.

Poznámka k odkazu - možnost zapsat k odkazu vysvětlující poznámku.

Pořadí odkazu - pořadí odkazu v rámci seznamu odkazů.

Otevřít odkaz - možnost otevřít internetový prohlížeč nastavený na internetový odkaz.

Nový odkaz - vložení nového odkazu do seznamu odkazů.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.