Zákres

 

Zákres

 

Kde najít

Na přehledu zákresů po volbě tlačítkem Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k definování mapového zákresu. Každý mapový zákres je definován pomoci seznamu mapových vrstev. Každá mapová vrstva pak obsahuje vybranou množinu mapových objektů.

Do předdefinovaného mapového podkladu lze zobrazit jak celý zákres tak vybrané vrstvy zákresu.

Ukázka obrazovky

map_zakr_form

Význam jednotlivých prvků

Zákres

Název skupiny zákresů - název skupiny zákresů, do kterých je zákres zařazen.

Název zákresu - popisné označení zákresu.

Ident.zákresu - identifikační označení zákresu.

Zobrazit v měřítku 1: - umožňuje nastavit měřítko zákresu.

Střed zákresu X, Střed zákresu Y - umožňuje nastavit souřadnice středu zákresu.

Název podkladové vrstvy - název předdefinované konfigurace podkladových souborů.

O podkladu více - volba umožní zobrazit podrobnější údaje o mapovém profilu.

Poznámka k zákresu - krátký uživatelský popisný text k zákresu.

Zobrazit zákres v mapě - volba umožní zobrazit celý zákres do mapy.

Zákresná vrstva

Název zákresné vrstvy - popisné označení zákresné vrstvy.

Pořadí vrstvy - pořadí, v jakém se vrstva bude zobrazovat do mapového pohledu.

Typ mapové vrstvy - nastavení typu mapové vrstvy. Mapová vrstva určuje typ mapových objektů, které budou ve vrstvě obsaženy. V jedné vrstvě je možné zobrazit mapové objekty pouze jednoho typu.

Zobrazit - pokud je zaškrtnuto, bude se vrstva zobrazovat při zobrazení celého zákresu.

Vybr. ANO - u všech označených vrstev zapne jejich zobrazování v mapě.

Vybr. NE - u všech označených vrstev vypne jejich zobrazování v mapě.

Zobrazit vrstvu v mapě - volba umožní zobrazit zákresnou vrstvu do mapy.

Datum vrstvy - datum, ke kterému se zákresná vrstva vztahuje.

Čas vrstvy - čas, ke kterému se zákresná vrstva vztahuje.

Barva - výběr barvy, v jaké se budou zobrazovat objekty zákresné vrstvy v mapovém pohledu.

Upřesnit zobrazování - volba pro upřesnění způsobu zobrazení zákresné vrstvy.

Poznámka k vrstvě - krátký uživatelský popisný text k zákresné vrstvě.

Nová zákresná vrstva - umožní přidat další zákresnou vrstvu do zákresu.

Zobrazit detail vrstvě - umožní zobrazit přehled zákresných objektů v zákresné vrstvě, ve kterém se definují, které mapové objekty a jak se budou zobrazovat.

Příklad zobrazení zákresu

Po volbě Zobrazit zákres v mapě výše uvedeného demo zákresu Zničení železničního mostu Čelákovice vypadá mapový pohled následovně:

Ukázka zákresu

map_zakr_form_example

Kopírování vrstev

Po označení jedné nebo více zákresných vrstev můžete uložit označenou vrstvu nebo vrstvy do mezipaměti volbou Uložit vrstvy do paměti. Více vrstev zvolíte například pomocí stisku klávesy Shift spolu se stiskem šipky nahoru nebo dolů. Ve stejném nebo jiném zákresu dojde po volbě Převzít vrstvy z paměti ke zkopírování vrstev z paměti do zákresu. Zákresné vrstvy lze kopírovat pouze v rámci vlastního uzlu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.