Zákresný objekt

 

Zákresný objekt

 

Kde najít

Na přehledu zákresných objektů po volbě tlačítkem Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k pořízení jednoho zákresného objektu. Tento zákresný objekt bude zobrazen při zobrazování zákresu nebo zákresné vrstvy, ve které se nachází.

Ukázka obrazovky

map_zakr_obj_form

Význam jednotlivých prvků

Objekt v

Zákres - název a identifikátor zákresu.

O zákresu více - volba umožňuje zobrazit detailní informace o zákresu.

Zákresná vrstva - název zákresné vrstvy.

Pořadí vrstvy - pořadové číslo zákresné vrstvy.

Zákresný objekt

Skupina mapových objektů - označení skupiny typového mapového objektu.

Má souřadnice - je-li zaškrtnuto, mapový objekt má připojeny geografické souřadnice.

Pořadí objektu - pořadové číslo zákresného objektu v zákresné vrstvě.

Název mapového objektu - název vybraného typového mapového objektu.

O map.objektu více - volba umožňuje zobrazit detailnější informace o mapovém objektu.

Nadpis zákresného objektu - popisné označení zákresného objektu.

Je narušen ? - je-li zaškrtnuto, objekt, který je představován zákresným objektem, je narušen.

Narušení [%] - procento narušení zákresného objektu.

Poznámka k zákresnému objektu - uživatelská poznámka k zákresnému objektu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.