Mapový profil

 

Mapový profil

 

Kde najít

Na přehledu mapových profilů po volbě tlačítkem Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží ke konfiguraci jednoho způsobu zobrazování informací v mapě. Umožňuje nastavit, jaké podkladové soubory se mají pro zobrazení mapy otevřít. U podkladového souboru je možné nastavit v jakém měřítku se má soubor zobrazovat, zda má mít nadpis a jakou mají mít barvu, velikost a tvar jeho elementy. Dále je možné nastavit vlastnosti zobrazování pro datové objekty a pozice mobilních zdrojů.

Ukázka obrazovky

map_profil_form

Význam jednotlivých prvků

Základní údaje

Název profilu - popisné označení jednoho mapového profilu.

Ident. profilu - identifikační označení mapového profilu.

Poznámka - poznámka k mapovému profilu.

Zobrazit v mapě - zobrazí mapu podle konfigurace mapového profilu.

Přenášet síťové soubory na lokál. disk? - pokud je zaškrtnuto, pak v případě, že je KISKAN spuštěn ze síťového disku, se před prvním spuštěním mapového zobrazení zkopírují podkladové soubory do lokální dočasné (temporary) složky uživatele. Tím se urychlí načítání mapového zobrazení při síťovém provozu.

Souřadnicový systém - v jakém souřadnicovém systému jsou mapové informace uloženy. Všechny mapové prvky v mapovém profilu musí mít stejný souřadnicový systém.

Podkladové soubory

Název podkladového souboru - název a uložení jednoho podkladového souboru. Podporovány jsou typy shp, jpg a tiff. Soubory jpg a tiff musí být doprovázeny souborem s definici jejich souřadného umístění.

Vyhledat - volba pro vyhledání podkladového souboru na disku nebo lokální síti.

Pořadí souboru - určuje pořadí, v jakém se podkladový soubor bude zobrazovat do mapového pohledu.

Název pole pro nadpis - databázové pole z podkladového souboru typu shp, které bude použito jako nadpis v mapovém zobrazení.

Barva - výběr barvy, v jaké se budou zobrazovat prvky podkladového souboru v mapě.

Upřesnit zobrazování - volba pro upřesnění způsobu zobrazení mapových prvků v podkladovém souboru.

Nadpis jedinečně - volba určuje, zda se budou nadpisy objevovat pouze jednou, nebo pro každý mapový prvek.

Export do SHP podle podmínky - umožní vybrat z aktuálního podkladového souboru podmnožinu údajů podle uživatelsky zvolené podmínky a uložit tuto podmnožinu do nového podkladového souboru.

Import do mapového objektu - umožňuje vytvořit datový mapový objekt z podkladového souboru.

Poznámka - poznámka k mapovému podkladovému souboru.

Uložit soubory do paměti - umožní uložit podkladové soubory vybrané na mapovém profilu do dočasné paměti.

Převzít soubory z paměti - umožní vložit podkladové soubory uložené do dočasné paměti do mapového profilu. Je možné kopírovat podkladové soubory i z cizích uzlů.

Zobrazit soubor - zatrhnout volbu v případě, že se podkladový soubor má v mapovém pohledu zobrazit.

Vybr. ANO - u všech označených mapových souborů zapne jejich zobrazování v mapě.

Vybr. NE - u všech označených mapových souborů vypne jejich zobrazování v mapě.

Od: 1: - umožňuje nastavit měřítko, od kterého se bude vrstva zobrazovat. Podkladový soubor bude zobrazovat pro měřítko o jedno číslo větší, než je nastaveno.

Do: 1: - umožňuje nastavit měřítko, do kterého se bude podkladový soubor zobrazovat.

Nový podkladový soubor - umožní přidat další podkladový soubor do podkladové vrstvy.

Datové vrstvy

Typ datové vrstvy - určuje, pro jaký typ datové vrstvy, tedy vrstvy dynamicky vybírané z dat uložených v databázi, je nastavení určeno. Každý typ smí být pro jednu podkladovou vrstvu uveden pouze jednou.

Barva - výběr barvy, v jaké se bude zobrazovat zvolený typ datové vrstvy v mapovém pohledu.

Upřesnit zobrazování - volba pro upřesnění způsobu zobrazení typu datové vrstvy.

Nový typ datové vrstvy - umožní přidat konfiguraci pro další typ datové vrstvy.

Skupiny mobilních zdrojů

Název skupiny mobilních zdrojů - název skupiny mobilních zdrojů, pro kterou se má nastavit konfigurace zobrazení v mapě.

O skupině mobilních zdrojů více - volba pro zobrazení podrobnějších údajů o skupině mobilních zdrojů.

Zobrazit skupinu - zatržení znamená, že skupina mobilních zdrojů bude v mapě zobrazena.

Zobrazit pozici - zatržení znamená, že pro skupinu mobilních zdrojů bude v mapě zobrazena poslední pozice mobilních zdrojů.

Barva pozice - výběr barvy, v jaké se bude zobrazovat poslední pozice mobilního zdroje v mapě.

Upřesnit zobrazování - volba pro upřesnění způsobu zobrazení mobilních zdrojů v mapě.

Barva trasy - výběr barvy, v jaké se bude zobrazovat trasa mobilních zdrojů v mapě.

Historie - umožňuje nastavit typy historií tras mobilních zdrojů.

Body historie - umožňuje nastavit hustotu bodů při zobrazování historie tras mobilních zdrojů.

Historie od: - umožňuje zadat datum, od kterého se mají zobrazit trasy mobilních zdrojů.

Historie do: - umožňuje zadat datum, do kterého se mají zobrazit trasy mobilních zdrojů.

Pořadí skupiny - určuje pořadí, v jakém se budou skupiny mobilních zobrazovat v mapě.

Nová skupina mobilních zdrojů - umožní přidat konfigurací pro další skupinu mobilních zdrojů.

Způsob ovládání

Pomoci tlačítka Smazat je možné smazat více podkladových souborů nebo datových vrstev, či konfigurace skupin mapových mobilních zdrojů najednou. Předtím je ale nutné klapnout myší na příslušný seznam.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.