Přehled zákresů

 

Přehled zákresů

 

Kde najít

Ve volbě Zákresy v hlavní stromové nabídce v části Mapy.

Účel

V přehledu zákresů je zobrazen seznam nadefinovaných mapových zákresů. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář zákresu. Tento formulář můžete také vyvolat myší. Umístíte kurzor na požadovaný zákres v seznamu a dvakrát kliknete na levé tlačítko myši.

Ukázka obrazovky

map_zakr_list

Význam jednotlivých prvků

Název skupiny zákresů - název skupiny zákresů, do kterých je zákres zařazen.

Název zákresu - popisné označení zákresu.

Ident.zákresu - identifikační označení zákresu.

Měřítko - v jakém měřítku se zákres zobrazí v mapě.

Střed X, Střed Y - pozice středu zákresu při zobrazení v mapě.

Název podkladové vrstvy - název předdefinované konfigurace podkladových souborů.

Poznámka - poznámka k zákresu.

Způsob ovládání

Mapa - otevře mapu, najde zákres a zobrazí ho v mapě.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.