Přehled skupin mobilních zdrojů

 

Přehled skupin mobilních zdrojů

 

Kde najít

Ve volbě Mapy v hlavní stromové nabídce.

Účel

Přehled skupin mobilních zdrojů slouží ke zobrazení seznamu skupin mobilních zdrojů. Skupina mobilních zdrojů představuje seskupení mobilních zdrojů, které budou mít v mapovém zobrazení stejné mapové atributy, jako je barva, velikost bodu způsob zobrazování nadpisu atd. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář Skupina mobilního zdroje.

Ukázka obrazovky

zdroje_skup_mobil_list

Význam jednotlivých prvků

Název skupiny mobilních zdrojů – jedinečný název skupiny mobilního zdroje.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.