Přehled mapových bodů

 

Přehled mapových bodů

 

Kde najít

Ve volbě Body, Úseky nebo Plochy v hlavní stromové nabídce v části Mapy.

Účel

V přehledu mapových bodů, úseků nebo ploch je zobrazen seznam všech datových mapových objektů. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář mapového objektu.

Ukázka obrazovky

shp_list

Význam jednotlivých prvků

Souřadnice ? - v případě že je uvedeno A, jsou mapovému objektu přiřazeny geografické souřadnice.

Ident.map.obj. - identifikační označení mapového objektu.

Název mapového bodu - popisné označení mapového objektu.

Název skupiny mapových objektů - název skupiny mapových objektů, do kterých je mapový objekt zařazen.

Poznámka - poznámka k mapovému objektu.

Souřadnice X - záporná hodnota X souřadnice v souřadném systému S-JTSK.

Souřadnice Y - záporná hodnota Y souřadnice v souřadném systému S-JTSK.

WGS-84 - souřadnice mapového bodu ve WGS-84 souřadném systému.

Nadm. výška [m] - nadmořská výška budovy nebo areálu v metrech.

Poznámka

Stejný význam prvků je pro přehled mapových úseků a ploch.

Způsob ovládání

Mapa - v případě, že mapový objekt má souřadnice, otevře mapu, najde mapový objekt a zobrazí ho v mapě.

Další podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.