Skupina mobilního zdroje

 

Skupina mobilního zdroje

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled skupin mobilních zdrojů ve volbě Mapy v hlavní stromové nabídce. Formulář Skupina mobilního zdroje bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář umožňuje přidávat a měnit informace pro jednu skupinu mobilních zdrojů. Smyslem formuláře je vybrat a uložit do jedné skupiny mobilní zdroje, které mají mít stejné zobrazovací atributy v mapovém zobrazení.

Ukázka obrazovky

zdroje_skup_mobil_form

Význam jednotlivých prvků

Název skupiny mobilních zdrojů - jedinečný název skupiny mobilního zdroje.

Mobilní zdroje ve skupině

Název mob. zdroje - název mobilního zdroje.

Pořadí - pořadí zobrazování mobilního zdroje v mapě,

O zdroji více - zobrazení podrobnějších údajů o mobilním zdroji ve formuláři mobilního zdroje.

Nový mobilní zdroj do skupiny - umožňuje zařadit další mobilní zdroj do skupiny mobilních zdrojů.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.