Přehled zákresných objektů

 

Přehled zákresných objektů

 

Kde najít

Ve volbě Zákresné objekty ve vrstvě na formuláři Zákres.

Účel

V přehledu zákresných objektu je zobrazen přehled mapových objektů v jedné zákresné vrstvě. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář zákresného objektu. Tento formulář můžete také vyvolat myší. Umístíte kurzor na požadovaný zákresný objekt v seznamu a dvakrát kliknete na levé tlačítko myši.

Ukázka obrazovky

map_zakr_obj_list

Význam jednotlivých prvků

Ident. zákresu - identifikační označení zákresu.

Vrstva - pořadové číslo zákresné vrstvy.

Objekt - pořadové číslo zákresného objektu v zákresné vrstvě.

Nadpis zákresného objektu - popisné označení zákresného objektu.

Souřadnice - je-li uvedeno A, zákresný objekt má připojeny geografické souřadnice.

Název mapového objektu - název vybraného typového mapového objektu.

Ident.map.obj. - identifikátor vybraného typového mapového objektu.

Název skupiny mapových objektů - označení skupiny typového mapového objektu.

Narušen ? - je-li uvedeno A, objekt, který je představován zákresným objektem, je narušen.

Narušení [%] - procento narušení zákresného objektu.

Poznámka - poznámka k zákresnému objektu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.