Přehled pozic mobilních zdrojů

 

Přehled pozic mobilních zdrojů

 

Kde najít

Ve volbě Pozice mobilních zdrojů v hlavní stromové nabídce v části Mapy.

Účel

V přehledu pozic mobilních zdrojů je zobrazen seznam všech přijatých pozic mobilních zdrojů. Aktualizaci pozic mobilních zdrojů zabezpečuje KISLOK Server, což je samostatný program fungující jako služba pod operačním systémem MS Windows. KISLOK Server je součástí systému KISKAN od licence PROFESSIONAL. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář pozice mobilního zdroje.

Ukázka obrazovky

shp_zdroje_list

Význam jednotlivých prvků

Datum a čas pozice - datum a čas, při kterém byla pozice získána.

Je poslední ? - pokud je A, jde o poslední známou pozici mobilního zdroje.

IMEI mob. zdroje - jedinečné číslo mobilního telefonu, který poslal pozici.

Název mob. zdroje - název mobilního zdroje.

Příjmení - příjmení osoby, u které je mobilní telefon posílající pozici.

Jméno - jméno osoby, u které je mobilní telefon posílající pozici.

Ident.os. - jedinečné identifikační číslo osoby, u které je mobilní telefon posílající pozici.

Název prostředku - název prostředku, ve kterém je umístěný mobilní telefon posílající pozici.

Název organizace - název organizace osoby, u které je mobilní telefon posílající pozici.

Název funkce - název funkce osoby, u které je mobilní telefon posílající pozici.

Zem. délka - zeměpisná délka pozice.

Zem. šířka - zeměpisná šířka pozice.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.