Přehled mapových profilů

 

Přehled mapových profilů

 

Kde najít

Ve volbě Mapové profily v hlavní stromové nabídce v části Mapy.

Účel

V přehledu podkladových vrstev se zobrazuje seznam předvolených konfigurací mapových prvků. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář mapového profilu. Tento formulář můžete také vyvolat myší. Umístíte kurzor na požadovanou podkladovou vrstvu v seznamu a dvakrát kliknete na levé tlačítko myši.

Ukázka obrazovky

map_profil_list

Význam jednotlivých prvků

Název map. profilu - popisné označení jedné konfigurace mapového zobrazení.

Ident. map. profilu - identifikační označení  jedné konfigurace mapového zobrazení.

Poznámka - poznámka k mapové konfiguraci.

Z lokálu? - pokud je "A", pak v případě, že je KISKAN spuštěn z lokální sitě, se před prvním spuštěním mapového zobrazení zkopírují podkladové soubory do lokální dočasné (temporary) složky uživatele. Tím se urychlí načítání mapového zobrazení při síťovém provozu.

Souřadnicový systém - v jakém souřadnicovém systému jsou mapové informace uloženy.

Způsob ovládání

Pomoci tlačítka Mapa se zobrazí mapa podle konfigurace vybraného mapového profilu.

Pomocí tlačítka Do paměti uložíte odkaz na záznam podkladové vrstvy do paměti. Do paměti lze ukládat pouze odkazy na podkladové vrstvy z vlastního uzlu.

Pomocí tlačítka Z paměti zkopírujete podkladovou vrstvu, na kterou ukazuje odkaz v paměti uložené pomocí tlačítka Do paměti, do nové podkladové vrstvy. Přitom je nutné zadat nový identifikátor a nový název podkladové vrstvy. Je možné kopírovat mapové profily i z cizích uzlů.

Další popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.