Vlastnosti zobrazování v mapě

 

Vlastnosti zobrazování v mapě

 

Kde najít

Na volbě Upřesnit zobrazování u různých typů mapových formulářů.

Účel

Formulář slouží k nastavení způsobu zobrazení jednotlivých mapových prvků.

Ukázka obrazovky

map_atrib_form

Význam jednotlivých prvků

Základní barva - určuje, v jaké barvě bude zobrazen mapový objekt.

Styl bodu - umožňuje vybrat styl, v jakém bude kreslen mapový objekt typu bod. Styl může být buď vektor a/nebo ikona. Pro styl vektor se vybere v rozbalovací nabídce Vektor typ vektorového znázornění a ve volbě Velikost bodu velikost vektorového znázornění bodu. Pro styl ikona je možné zvolit v rozbalovací nabídce Ikona znázornění mapového bodu ve formě png obrázku. Mapové ikony lze uživatelsky přidávat a spravovat v mapových ikonách. Obě volby lze kombinovat.

Styl čáry - umožňuje vybrat styl čáry, jakým bude kreslen mapový objekt typu úsek, nebo jakým bude kreslena hranice mapového objektu typu plocha.

Tloušťka čáry - umožňuje nastavit tloušťku čáry pro mapový objekt typu úsek nebo tloušťku čáry, jakou bude kreslena hranice mapového objektu typu plocha.

Styl plochy - umožňuje vybrat styl plochy pro mapový objekt typu plocha.

Barva hranice - umožňuje nastavit barvu okraje pro mapový objekt typu plocha.

Zobrazit nadpis - zatrhnout volbu v případě, že se má při zobrazení mapového objektu nakreslit název objektu.

Barva nadpisu - umožňuje nastavit barvu nadpisu mapového objektu.

Písmo nadpisu - pomoci volby ... umožňuje nastavit font, styl a velikost písma nadpisu mapového objektu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.