Mapa

 

Mapa

 

Kde najít

Ve volbě hlavních ikon. Mapa se zobrazí buď po volbě iko_mp_dotaz nebo po volbě iko_mp. První volba nabídne možnost vybrat a zobrazit mapové objekty nebo zákresy. Druhá volba otevře mapu přímo, tedy  bez výběru mapových objektů nebo zákresů. Mapu lze také zobrazit z formulářů Mapový profil, Mapový objekt, Zákres a Stav mimořádné události.

Účel

Mapa slouží pro vizualizaci mapových objektů. Mapové objekty se zobrazují podle nastavení zvoleného mapového profilu. V mapě je možné zobrazit následující údaje:

vektorové podkladové soubory ve formátu *.shp,

rastrové podkladové soubory ve formátech *.tif a *.jpg,

mapové objekty z databáze KISKAN jako jsou sídla organizací, budovy, areály, sklady, pracoviště, místa vniku krizových událostí a další,

předdefinované zobrazení mapových objektů z databáze KISKAN ve formě zákresu,

pozice a trasy pohybu mobilních zdrojů.

Ukázka obrazovky mapy v měřítku 1:100 000:

mapa

Ukázka obrazovky mapy s adresami z RÚIAN v měřítku 1:4 000:

mapa2

Způsob ovládání

Základní volby

Mapové zobrazení může být v daném okamžiku pouze v jednom z možných pěti režimů, které se volí pomocí následujících horních tlačítek:

mapa_rezim_1Základní mapový režim - režim umožňuje posunovat mapovým výřezem stisknutím levého tlačítka myši.

mapa_rezim_2Zvětšování pomoci výběru - režim umožňuje vybrat mapový výřez pomoci stisku levého tlačítka myši a posunem myši v požadovaném směru.

mapa_rezim_3Zvětšování - režim umožňuje stiskem levého tlačítka zmenšit měřítko mapy.Také je možné klávesnicí stiskem +.

mapa_rezim_4Zmenšování - režim umožňuje stiskem levého tlačítka zvětšit měřítko mapy. Také je možné klávesnicí stiskem -.

mapa_rezim_5Dotaz na objekt - režim umožňuje zobrazit podrobnější údaje o mapovém objektu přesunutím kurzoru myši nad objekt a stiskem levého tlačítka myši.

Pomocí dalších horních tlačítek lze volit následující operace:

Další volby zvětšování a posunu

mapa_dalsi_1Maximální zmenšení - zobrazí se mapa v největším možném měřítku.

mapa_dalsi_2Posun o stránku - posun na mapě o jednu stránku vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Také je možné klávesnicí pomocí Ctrl+šipky, nebo PgUp a PgDn.

mapa_dalsi_3Posun - posun na mapě vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Také je možné klávesnici pomocí šipek.

Vkládání nových mapových objektů

iko_mp_poiVložit mapový bod - umožňuje vložit mapový bod do databáze.

iko_mp_lineVložit mapový úsek - umožňuje vložit mapový úsek do databáze.

iko_mp_polVložit mapovou nepravidelnou plochu - umožňuje vložit mapovou nepravidelnou plochu do databáze.

iko_mp_cirVložit mapovou elipsovou plochu - umožňuje vložit mapovou elipsovou nebo kruhovou plochu do databáze.

Nastavení

Ve volbě Otevřít v horním menu lze otevřít přehledy, které se vztahují k mapovému zobrazení.

Ve volbě Možnosti v horním menu lze zvolit následující volby:

Automaticky překreslovat pozice - pokud je tato volba zvolena, pak se mapa každých 15 vteřin překresluje pro zobrazení aktuálních pozic mobilních zdrojů. Volba je při vstupu do mapy vždy nastavena jako aktivní.

Nastavit implicitní mapový profil - volba nastavuje, jaký mapový profil bude implicitně zvolen při vstupu do mapy.

Nastavit datum posledního přečtení GPS - volba umožňuje nastavit datum posledního načtení GPS pozic. Toto datum určuje, od kterého datumu KISLOK Server načítá data pozic. Volba se nastavuje pouze při chybném odstranění pozic z databáze KISKAN a je požadováno, aby KISLOK Server načetl znovu pozice z email serveru.

Zobrazit lištu se stavem - volba umožňuje zobrazit nebo skrýt lištu se stavem, na které  je např. aktuální souřadnice nebo nastavené měřítko.

Nastavit měřítko - volba umožňuje nastavit měřítko mapy.

Skrýt datové objekty - volba skryje v mapovém zobrazení všechny datové objekty.