Přehled vrstev zákresů

 

Přehled vrstev zákresů

 

Kde najít

Ve volbě "..." u názvu zákresné vrstvy při výběru zákresu. Tato volba je dostupná při výběru zobrazení dat v mapě. iko_mp_dotaz

Účel

Přehled vrstev slouží pro výběr jedné konkrétní zákresné vrstvy. Výběr provedete použitím klávesy Enter na aktivním záznamu nebo umístíte kurzor na požadovanou smlouvu v seznamu a dvakrát kliknete na levé tlačítko myši.

Ukázka obrazovky

map_zakr_vrstvy_list

Význam jednotlivých prvků

Název uzle - označení uzlu zákresné vrstvy

Název zákresu - popisné označení zákresu.

Pořadí vrstvy - pořadí, v jakém se vrstva bude zobrazovat do mapového pohledu.

Název zákresné vrstvy - popisné označení zákresné vrstvy.

Typ mapové vrstvy - nastavení typu mapové vrstvy.

Zobrazit ? - pokud je A, bude se vrstva zobrazovat při zobrazení celého zákresu.

Datum a čas vrstvy - datum a čas, ke kterému se zákresná vrstva vztahuje.

Poznámka - krátký uživatelský popisný text k zákresné vrstvě.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.