Vlastnosti zobrazování pozic v mapě

 

Vlastnosti zobrazování pozic v mapě

 

Kde najít

Na volbě Upřesnit zobrazování na formuláři mapového profilu, na záložce Skupiny mobilních zdrojů.

Účel

Formulář slouží k nastavení způsobu zobrazení posledních pozic a tras mobilních zdrojů v mapě.

Ukázka obrazovky

map_atrib_pozice_form

Význam jednotlivých prvků

Barva pozice - určuje, v jaké barvě bude zobrazena poslední pozice mobilního zdroje.

Styl pozice - umožňuje vybrat styl, v jakém bude kreslena poslední pozice mobilního zdroje.

Velikost pozice - umožňuje nastavit velikost poslední pozice mobilního zdroje.

Barva hranice pozice - určuje, v jaké barvě bude zobrazen okraj poslední pozice mobilního zdroje.

Barva bodu trasy - určuje, v jaké barvě bude zobrazena trasa mobilního zdroje.

Styl bodu trasy - umožňuje vybrat styl, v jakém bude kreslena trasa mobilního zdroje.

Velikost bodu trasy - umožňuje nastavit velikost bodu trasy mobilního zdroje.

Barva hranice bodu trasy - určuje, v jaké barvě bude zobrazen okraj bodů tras mobilního zdroje.

Zobrazit název mobilního zdroje jako nadpis nad pozicí - zatrhnout volbu v případě, že se má při zobrazení poslední pozice mobilního zdroje zobrazit také název mobilního zdroje jako nadpis.

Barva nadpisu - umožňuje nastavit barvu nadpisu poslední pozice mobilního zdroje.

Písmo nadpisu - pomoci volby ... je možné nastavit font, styl a velikost písma nadpisu poslední pozice mobilního zdroje.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.