Formulář organizační jednotky

 

Formulář organizační jednotky

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu na přehledu organizační struktury.

Účel

Pro každou položku v přehledu organizační struktury, tzv. organizační jednotku, si na zadávacím formuláři evidujete počet dostupných pracovníků a jejich funkce. Pro zpřesnění informací o organizační jednotce si můžete zapsat popis její působnosti a popis úkolů.

Ukázka obrazovky

orgstrukt_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje o organizaci

Organizace - název organizace.

O org. více - další údaje o organizaci. Po stisknutí tohoto tlačítka se dostanete na formulář organizace.

Údaje o organizačním oddělení

Patří do - název nadřazené organizační jednotky ve stromové organizační struktuře.

Působnost - přepne do neomezeného poznámkového pole s možností jednoduchého formátování textu, kde si evidujete oblast působnosti organizace.

Úkoly - přepne do neomezeného poznámkového pole s možností jednoduchého formátování textu, kde si evidujete úkoly k organizaci.

Název - název aktuální organizační jednotky.

Ident. - nepovinný identifikátor organizační jednotky

Počet pracovníků v oddělení - počet osob v celém oddělení.

Seznam pracovníků - zobrazení seznamu pracovníků v organizační jednotce.

Umístění

Název pracoviště - označení pracoviště.

O pracovišti více - zobrazení podrobnějších údajů o pracovišti na formuláři pracoviště.

Název budovy - název budovy nebo areálu, ve které se pracoviště nachází.

O budově více - zobrazení podrobnějších údajů o budově ve formuláři budovy.

Funkce v organizačním oddělení

Název funkce - zadáte název pro jednotlivé funkce na oddělení.

Poř. funkce - pořadí funkce při generování do MS Word.

Nová funkce - pomocí tohoto tlačítka můžete zadat novou funkci.

Další volby

Zdroje sil - zobrazení přehledu zdrojů sil, ve kterých je organizační jednotka.

Zdroje prostředků - zobrazení přehledu zdrojů prostředků, ve kterých je organizační jednotka.

Zdroje služeb - zobrazení přehledu zdrojů služeb, ve kterých je organizační jednotka.

Smlouvy - zobrazení přehledu smluv, ve kterých je organizační jednotka.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.