Budovy a areály

 

Budovy a areály

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu na přehledu budov a areálů.

Účel

Zadávací formulář budov a areálů slouží k zadávání podrobných údajů o budově či areálu.

Ukázka obrazovky

budovy_form

Význam jednotlivých prvků

Základní údaje

Název budovy (areálu) - název budovy nebo areálu, je zobrazen jako název ve větvi ve struktuře budov.

Ident.: - jedinečný identifikátor budovy.

Popis využití - jednořádkový popis využití budovy.

Vlastník budovy (areálu) - název vlastníka budovy. Toto pole funguje jako číselník. Neznáte-li název, můžete pomocí symbolu číselníku vyvolat všechny zadané organizace a potom stiskem tlačítka Vybrat vložíte požadovanou organizaci jako organizaci majitele.

O vlastníku více - přepne do formuláře údajů o organizaci.

Adresa - adresa budovy nebo areálu.

Zkr.budovy - zkratka budovy.

Obec s r.p. - obec s rozšířenou působností, do jejíhož území budova spadá.

Okres - okres, ve kterém se budova nachází. Zobrazuje se automaticky podle vybrané obce s rozšířenou působností.

Katastrální území - název katastrálního území, na kterém se budova nebo areál nachází.

Kompetence

Organizace zpracovatel – organizace zpracovatele, v jehož kompetenci je budova.

O zpracov. více - přepne do formuláře údajů o organizaci zpracovatele.

Příjmení komp.osoby zpr.– příjmení odpovědné osoby zpracovatele.

Jméno – jméno odpovědné osoby zpracovatele.

O osobě zpr. více - přepne do formuláře osoby pro zjištění podrobnějších údajů o kompetentní osobě zpracovatele.

Vztah zpracovatele k budově (areálu) - vyberete z rozbalovacího boxu, zda se z hlediska zpracovatele jedná o vlastní nebo pronajatou budovu.

Počty osob

Zdravotnická, ubytovací a stravovací kapacita - zadáte v osobách kapacitu jednotlivých zařízení.

Seznam bydlících osob - zobrazení přehledu bydlících osob.

Bydlící osoby - počet bydlících osob v budově nebo areálu zjištěných volbou Přepočítat počty osob v budově.

Seznam pracujících osob - zobrazení přehledu pracujících osob.

Pracující osoby - počet pracujících osob v budově nebo areálu zjištěných volbou Přepočítat počty osob v budově.

Další osoby v budově - počet dalších osob, které nejsou vyjádřeny v seznamech bydlících nebo pracujících osob.

Osoby maximálně - maximální počet osob, které se mohou v budově nebo areálu vyskytovat, zjištěných volbou Přepočítat počty osob v budově.

Přepočítat počty osob v budově - aktualizace počtu osob v budově podle seznamu bydlících, pracujících a dalších osob.

Další informace k budově(areálu)

Název map.objektu - název mapového bodu, který představuje souřadnice budovy na mapě.

O map.objektu více - zobrazení podrobnějších údajů o mapovém objektu.

Zobrazit v mapě - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde budovu (areál) a zobrazí ji v mapě.

Přístupové cesty - přepne do formuláře přístupových cest, kde můžete popsat, jaké přístupové cesty vedou k budově. Jedná se o poznámkový formulář s možností formátování textu.

Plány budovy (areálu) - přepne do formuláře plánů budovy, kde můžete detailně popsat plány budovy. Jedná se o poznámkový formulář s možností formátování textu.

Rozvody inž. sítí - přepne do formuláře rozvodů inž. sítí, kde můžete popsat stav inženýrských sítí pro budovy. Jedná se o poznámkový formulář s možností formátování textu.

Způsob střežení - přepne do formuláře způsobu střežení budovy, kde můžete popsat, jak jsou jednotlivé objekty chráněny. Jedná se o poznámkový formulář s možností formátování textu.

Ostatní údaje - univerzální poznámkový formulář s možností formátování textu.

Seznam rizikových míst - zobrazí přehled všech rizikových míst, tedy míst vzniku mimořádných událostí, které mají stejný mapový objekt jako má budova. Je tak možné zobrazit riziková místa vztažená k budově.

Dostupné železniční dopravou ? - zda je k budově nebo areálu přivedena železniční doprava

Prostory v budově(areálu)

Seznam skladů – skok na přehled skladů umístěných v budově nebo areálu.

Seznam pracovišť – skok na přehled pracovišť umístěných v budově nebo areálu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.