Kontakty

 

Kontakty

 

V následující kapitole najdete vysvětlení pro tyto datové objekty, určené k zachycení kontaktních údajů:

Přehled organizací

Formulář organizace

Přehled osob v organizaci

Přehled organizační struktury

Formulář organizační jednotky

Spojení na organizaci

Formulář popis organizace

Přehled osob

Formulář osob

Formulář kvalifikace osoby

Činnosti organizací