Přehled zdrojů služeb

 

Přehled zdrojů služeb

 

Kde najít

Ve volbě Zdroje v hlavní stromové nabídce.

Účel

Přehled zdrojů služeb představuje seznam všech služeb v rámci uzlu, určených pro řešení krizové situace. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na Formulář zdroje služeb.

Ukázka obrazovky

zdroje_sluzby_list

Význam jednotlivých prvků

Ident. zdroje - identifikační číslo zdroje v rámci uzlu.

Název. zdroje – jedinečný název zdroje v rámci uzlu.

Typ služby - zařazení služby v typech služby.

Název služby - označení služby z katalogu služeb.

Ident. skupiny - identifikační číslo skupiny krizového řízení.

Název organizace - název organizace, která představuje dodavatele služby.

Název org.jedn. - název organizační jednotky u organizace, která představuje dodavatele služby.

MJ - měrná jednotka, ke které se vztahují množství.

Mno k dod. - maximální množství služby, které organizace může dodat pro krizová opatření.

Mno dod.pož. - množství služby, které se po organizaci požaduje dodat pro krizová opatření.

Mno dod.sml. - množství služby, které je nasmlouváno k dodání pro krizová opatření.

Mno nezaj. - množství služby, které je nezajištěná, tedy rozdíl mezi požadavkem a smlouvou.

Mno osob služba - množství osob aktuálně zajišťujících službu.

Mno osob home - množství osob ze služby aktuálně na domácím pracovišti.

Mno dnů výpadku - počet dnů, ve kterých nebyla služba zajištěna.

Organizace zpracovatele - název organizace zpracovatele, která je v rámci krizového řízení kompetentní pro zdroj.

Ident. pracoviště - identifikátor pracoviště.

Název pracoviště - označení pracoviště.

Ident. budovy - identifikátor budovy, ve které je pracoviště umístěno.

Název budovy (areálu) - název budovy nebo areálu, ve které se pracoviště nachází.

Obec s r.p. - název obce s rozšířenou působností, kde se areál nebo budova nachází.

Obec - obec, ve které se budova nachází.

Číslo smlouvy - číslo smlouvy, která zdroj zabezpečuje.

CZ-CPA - kód klasifikace produkce CZ-CPA.

Kód účelu užití - kód účelu užití z číselníku účelu užití.

Název účelu užití - název účelu užití z číselníku účelu užití.

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu.

Osoba aktualizace - osoba, která záznam naposledy aktualizovala.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.