Přehled osob

 

Přehled osob

 

Kde najít

Ve volbě Personální adresář v hlavní stromové nabídce.

Účel

V přehledu osob jsou vidět zobrazeny všechny zadané osoby pro všechny organizace. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na zadávací formulář osob.

Ukázka obrazovky

osoby_list

Význam jednotlivých prvků

Název organizace - organizace, ve které osoba pracuje.

Zkr.org - alfanumerická zkratka pro organizaci. Slouží také jako identifikátor organizace.

Příjmení a jméno - příjmení a jméno osoby se všemi tituly.

Ident.osoby - jedinečný identifikátor osoby v rámci jedné organizace.

Poznámka k osobě - krátké poznámkové textové pole.

Poř.kont. - pořadí kontaktu na formuláři organizace.

Adresa trvalého bydliště - obec, PSČ a ulice trvalého bydliště osoby.

Obec s r.p. trv. adr. - obec s rozšířenou působností trvalého bydliště.

Okres trv. adr. - okres, ve kterém se nachází trvalé bydliště.

Kraj trv. adr. - kraj, ve kterém se nachází trvalé bydliště.

Adresa přechodného bydliště - obec, PSČ a ulice přechodného bydliště osoby.

Obec s r.p. přech. adr. - obec s rozšířenou působností přechodného bydliště.

Okres přech. adr. - okres, ve kterém se nachází přechodné bydliště.

Kraj přech. adr. - kraj, ve kterém se nachází přechodné bydliště.

Statut.orgán? - je osoba v organizaci statutárním orgánem ?

Odp. za prostř? - je daná osoba v organizaci odpovědná za zdroje prostředků ?

Místnost? - označení místnosti, ve které má osoba stálé pracoviště.

Titul před - titul osoby před jménem.

Titul za - titul osoby za jménem.

Místnost - označení místnosti, tedy např. dveří místnosti, ve které osoba v organizaci pracuje.

Místnost ZKPN - označení místnosti pro zvláštní krizové pracoviště nechráněné.

CovidPass? - má osoba CovidPass?

Poznámka ke CovidPassu - poznámka doplňující CovidPass.

Datum narození - datum narození osoby.

Bezp. prověrka - jakou bezpečnostní prověrku má osoba.

Číslo osvědčení - číslo osvědčení fyzické osoby.

Osvědčení od - platnost osvědčení od.

Osvědčení do - platnost osvědčení do.

Poučení - byla osoba poučena?

Poučení EU? - byla osoba poučena pro EU?

Poučení NATO? - byla osoba poučena pro NATO?

Osv. pro cizí moc? - je osoba držitelem osvědčení pro cizí moc?

Zvl. skutečnosti - je osoba určená pro seznamování se se zvláštními skutečnostmi?

Č.j. o urč. - číslo jednací záznamu o určení osoby.

Zázn. o urč. od - platnost záznamu o určení od.

Zázn. o urč. do - platnost záznamu o určení do.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.