Přehled smluv

 

Přehled smluv

 

Kde najít

Ve volbě Katalogy smluv v hlavní stromové nabídce v části Katalogy.

Účel

V přehledu smluv je možné zaznamenávat smlouvy organizací, které mají vztah ke krizovému řízení. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář smlouvy. Tento formulář můžete také vyvolat myší. Umístíte kurzor na požadovanou smlouvu v seznamu a dvakrát kliknete na levé tlačítko myši.

Po zvolení tlačítka Zobrazit pdf bude zobrazen uložený pdf soubor smlouvy. Aby bylo tlačítko stisknutelné, musí být ve sloupci Je pdf? hodnota A.

Ukázka obrazovky

smlouvy_list

Význam jednotlivých prvků

Číslo smlouvy - interní číslo smlouvy v organizaci.

Je pdf? - v případě, že je uvedená hodnota A, je ke smlouvě přiložen pdf soubor.

Název smlouvy - označení smlouvy textem.

Předmět smlouvy - výtah, případně celý předmět smlouvy.

Typ smlouvy - zatřídění smluv do typu smlouvy.

Smluvní úroveň - označení úrovně smluvního vztahu.

Poskytovatel smlouvy - název organizace, která poskytuje plnění v rámci smlouvy.

Org. jedn. poskytov. - název organizační jednotky u organizace, která poskytuje plnění v rámci smlouvy.

Příjemce smlouvy - název organizace, která přijímá plnění v rámci smlouvy.

Org. jedn. příjemce - název organizační jednotky u organizace, která přijímá plnění v rámci smlouvy.

Datum uzavření - datum uzavření smlouvy.

Datum ukončení - datum ukončení platnosti smlouvy.

Místo uzavření - místo uzavření smlouvy.

Příjmení osoby posk. - příjmení osoby odpovědné za smlouvu u poskytovatele.

Příjmení osoby příj. - příjmení osoby odpovědné za smlouvu u příjemce.

Poznámka smlouvy - stručná poznámka ke smlouvě.

Odkaz na internet - odkaz na internet, kde je smlouva uložena.

Datum vlož. pdf - datum, kdy byl ke smlouvě přiložen pdf soubor.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.