Přehled zdrojů věcných prostředků

 

Přehled zdrojů věcných prostředků

 

Kde najít

Ve volbě Zdroje v hlavní stromové nabídce.

Účel

Přehled zdrojů věcných prostředků představuje seznam všech prostředků v rámci uzlu, určených pro řešení krizové situace. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na Formulář zdroje věcných prostředků.

Ukázka obrazovky

zdroje_prostr_list

Význam jednotlivých prvků

Ident. zdr. - identifikační číslo zdroje v rámci uzlu.

Název zdroje – jedinečný název zdroje v rámci uzlu.

Název prostředku - označení prostředku z katalogu prostředků.

Typ prostředku - typ, do kterého je prostředek zařazen.

Ident. skupiny - identifikační číslo skupiny krizového řízení.

Název organizace - název organizace, která je dodavatelem prostředku.

Název org.jedn - název organizační jednotky u organizace, která je dodavatelem prostředku.

Ident. skladu – identifikátor skladu.

Název skladu - označení skladu.

MJ – měrná jednotka, ke které se vztahují množství.

Mno akt. – množství aktuální, které je připraveno k okamžitému použití pro krizová opatření.

MJ Man - manipulační měrná jednotka.

Mno manip. - množství manipulační měrné jednotky.

MJ Pom - pomocná měrná jednotka.

Mno pom. - množství pomocné měrné jednotky.

Ident. budovy – identifikátor budovy, ve které je pracoviště umístěno.

Název budovy (areálu) - název budovy nebo areálu, ve které se sklad nachází.

Obec s r.p. – název obce s rozšířenou působností, kde se areál nebo budova nachází.

Obec – obec, ve které se sklad zdroje nachází.

Mno akt. pož. – množství aktuální, které se požaduje k okamžitému použití pro krizová opatření.

Mno k dod. – maximální množství, které organizace může dodat pro krizová opatření.

Mno dod.pož. – množství, které se po organizaci požaduje dodat pro krizová opatření.

Mno dod.sml. – množství, které je nasmlouváno k dodání pro krizová opatření.

Mno nezaj. – množství, které je nezajištěné, jde o rozdíl mezi Mno dod.pož. a Mno dod.sml.

Skl.plocha[m2] - plocha, kterou zdroj zabírá ve skladu.

Číslo smlouvy - číslo smlouvy, která zdroj zabezpečuje.

Organizace zpracovatele - název organizace zpracovatele, která je v rámci krizového řízení kompetentní pro zdroj.

Uživ.rozliš – volně definovatelná skupina prostředku.

CZ-CPA - kód klasifikace produkce CZ-CPA.

SKP – klasifikátor zatřídění do SKP.

JKPOV – klasifikátor zatřídění do JKPOV.

Kód věcného užití – kód věcného užití z číselníku věcného užití.

Název věcného užití – název věcného užití z číselníku věcného užití.

Kód účelu užití – kód účelu užití z číselníku účelu užití.

Název účelu užití – název účelu užití z číselníku účelu užití.

Voz./zájm.? - zařazeno do kategorie vozidel nebo zájmové techniky.

Nomenklatura - identifikátor nomenklatury.

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu.

Osoba aktualizace - osoba, která záznam naposledy aktualizovala.

Způsob ovládání

Pomocí tlačítka Do paměti uložíte odkaz na záznam zdroje věcného prostředku do paměti. Do paměti lze ukládat pouze odkazy na zdroje prostředků z vlastního uzlu.

Pomocí tlačítka Z paměti zkopírujete zdroj, na který ukazuje odkaz v paměti uložené pomocí tlačítka Do paměti, do nového zdroje. Přitom je nutné zadat nový identifikátor a nový název zdroje.

Další popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.