Přehled zdrojů sil

 

Přehled zdrojů sil

 

Kde najít

Ve volbě Zdroje v hlavní stromové nabídce.

Účel

Přehled zdrojů sil představuje seznam všech sil v rámci uzlu, určených pro řešení krizové situace. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na Formulář zdroje sil.

Ukázka obrazovky

zdrojesily_list

Význam jednotlivých prvků

Ident. zdroje - identifikační číslo zdroje v rámci uzlu.

Název. zdroje – jedinečný název zdroje v rámci uzlu.

Je výk. - určuje zda je síla výkonná.

Je říd. - určuje zda je síla řídící.

Ident. skupiny - identifikační číslo skupiny krizového řízení.

Poř. - pořadí zdroje síly ve skupině.

Název organizace - název organizace zdroje síly.

Název org.jedn. - název organizační jednotky zdroje síly.

Název funkce - funkce osoby zdroje síly.

Příjmení a jméno - osoba, která představuje zdroj síly.

Ident.osoby - identifikátor osoby, která představuje zdroj síly.

Poznámka ke zdroji síly - blíže neurčený popisný text.

Mno akt. - množství, které je připraveno k okamžitému použití pro krizová opatření ve vlastní organizaci.

Mno akt. pož. - množství, které se požaduje k okamžitému použití pro krizová opatření ve vlastní organizaci.

Mno k dod. - maximální množství, které organizace může dodat pro krizová opatření.

Mno dod.pož. - množství, které se po organizaci požaduje dodat pro krizová opatření.

Mno dod.sml. - množství, které je nasmlouváno k dodání pro krizová opatření.

Mno nezaj. - množství, které je nezajištěné, jde o rozdíl mezi Mno dod.pož. a Mno dod.sml..

Organizace zpracovatele - název organizace zpracovatele, která je v rámci krizového řízení kompetentní pro zdroj.

Ident. pracoviště - identifikátor pracoviště.

Název pracoviště - označení pracoviště.

Pro kriz.řízení ? - pracoviště síly je určené pro krizové řízení.

Pro obnovu ? - pracoviště síly je určené pro obnovu.

Ident. budovy - identifikátor budovy, ve které je pracoviště umístěno.

Název budovy (areálu) - název budovy nebo areálu, ve které se pracoviště nachází.

Obec s r.p. - název obce s rozšířenou působností, kde se pracoviště nachází.

Obec - obec, ve které se budova nachází.

Číslo smlouvy - číslo smlouvy, která zdroj zabezpečuje.

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu.

Osoba aktualizace - osoba, která záznam naposledy aktualizovala.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.