Přehled organizační struktury

 

Přehled organizační struktury

 

Kde najít

Po stisku tlačítka Organizační struktura na zadávacím formuláři organizace.

Účel

Zde máte možnost definovat organizační strukturu pro různé druhy situací, např. v době míru nebo pro řešení přírodních katastrof či při ekologických haváriích. Přehled organizační struktury Vám zobrazí úplnou strukturu organizace v podobě stromového přehledu. Tento strom můžete libovolně upravovat o další položky podle Vašich požadavků. Jednotlivé položky v organizační struktuře se označují pojmem organizační jednotky.

Ukázka obrazovky

orgstrukt_tree

Popis zobrazených údajů

V každé větvi stromového přehledu je zobrazen název organizační jednotky, případně identifikátor organizační jednotky, název pracoviště organizační jednotky a počet pracovníků v organizační jednotce.

Způsob ovládání

V přehledu organizační struktury si definujete pouze název jednotlivé organizační jednotky. Organizační jednotku vždy tvoříte jako podjednotku právě aktuální jednotky (té, která je modře vysvícená). Po zadání názvu a uložení do databáze si podrobnější údaje k organizační jednotce zadáte na zadávacím formuláři organizační struktury. Ten je přístupný pod tlačítkem Detail nebo klávesou Enter.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Stromový přehled.