Formulář pracoviště

 

Formulář pracoviště

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled pracovišť ve volbě Prostory v hlavní stromové nabídce. Formulář Pracoviště bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k pořízení a úpravě údajů o pracovištích.

Ukázka obrazovky

pracov_form

Význam jednotlivých prvků

Základní údaje

Název pracoviště - název daného pracoviště. Systém nedovolí zapsat dvě pracoviště stejného názvu k jednom uzlu.

Ident. – identifikátor pracoviště. Systém nedovolí zapsat dvě pracoviště stejného identifikátoru k jednom uzlu.

Charakteristika - stručná charakteristika pracoviště.

Poznámka - krátká poznámka k pracovišti.

Je pro krizové řízení - pracoviště je určené pro krizové řízení.

Je pro obnovu - pracoviště je určené pro obnovu.

Umístění

Název budovy (areálu) - název budovy, ve které je pracoviště umístěno. Při vkládání budovy můžete využít aktuální číselník. Pro vybranou budovu se zároveň s názvem budovy přenese název mapového objektu.

O budově (areálu) více - tato volba přepne na formulář budov a areálů.

Seznam rizikových míst - zobrazí přehled všech rizikových míst, tedy míst vzniku mimořádných událostí, které mají stejný mapový objekt jako má pracoviště. Je tak možné zobrazit riziková místa vztažená k pracovišti.

Adresa - adresa budovy nebo areálu.

Obec s r.p. - obec s rozšířenou působností, do jejíhož území pracoviště spadá.

Místnost - označení místnosti, ve které se nachází pracoviště.

Organizace zpracov. - název organizace zpracovatele, která je v rámci krizového řízení kompetentní pro pracoviště.

O zpracov. více - přepne do formuláře údajů o organizaci zpracovatele.

Název map.objektu - název mapového bodu, který představuje souřadnice pracoviště na mapě.

O map.objektu více - zobrazení podrobnějších údajů o mapovém objektu.

Zobrazit v mapě - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde pracoviště a zobrazí ho v mapě.

Řízení

Řídící pracoviště - název pracoviště, které je určené pro sklad jako řídící.

O řídícím pracovišti více - zobrazení podrobnějších údajů o řídícím pracovišti.

Seznam pracujících osob - zobrazení přehledu osob pracujících na pracovišti.

Spojení na pracoviště

Typ spojení - vyberete si z rozbalovacího boxu příslušný typ. Typ spojení nelze přidávat, měnit nebo mazat.

Spojení - telefonní číslo nebo adresa.

Název/pozn. - popis k danému spojení.

Krizové ? - označuje, zda jde o krizové spojení na pracoviště.

Poř. spoje - pořadové číslo, podle kterého se uvedená spojení seřadí ve vygenerovaném dokumentu MS Word u organizace. Jestliže bude toto pole prázdné, budou jednotlivá spojení seřazena abecedně podle typu a tel.čísla nebo adresy.

Nové spojení - po stisku tohoto tlačítka můžete vkládat nové spojení.

Popis pracoviště

Popis - libovolně dlouhé popisové pole, ve kterém můžete uvést poznámku ke danému pracovišti.

Seznam sil a služeb

Zdroje sil na pracovišti – skok na přehled zdrojů sil umístěných na pracovišti.

Zdroje služeb na pracovišti – skok na přehled zdrojů služeb poskytovaných na pracovišti.

Řízené prostory

Podřízená pracoviště – skok na přehled podřízených pracovišť.

Podřízené sklady – skok na přehled podřízených skladů.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.