Jednoduchý formulář

 

Jednoduchý formulář

 

Způsob ovládání:

Ovládací šipky slouží k pohybu po jednotlivých záznamech, resp. ke skoku na začátek/konec všech záznamů. Pro pohyb po záznamech můžete použít zkracovací klávesy. Stisk Alt+PageUp způsobí posun na předchozí záznam, Alt+PageDown posun na následující záznam, Alt+Home posun na první záznam, Alt+End posun na poslední záznam.

Záznam vložíte stiskem Alt+Insert nebo kliknutím myši na Přidat. Pokud jsou písmena této volby šedivé, tedy nejsou černé, není tato volba aktivní a nelze ji proto použít.

Záznam vymažete stiskem Alt+Delete nebo kliknutím myši na Smazat. Volba je aktivní pouze tehdy, je-li nastaven ukazatel záznamů na některém z řádků. Jinými slovy, pokud chcete tuto volbu použít a přitom žádný záznam není označen, implicitně modrým pruhem, je nutné klapnout myší na řádek požadovaný ke smazání. Pokud i potom nedojde k aktivaci volby, není možné tuto volbu v daném formuláři použít.

Po zadání nebo změně pole je pro uložení do databáze nutné stisknout klávesu Enter nebo pomoci myši stisknout Uložit. Volba je aktivní pouze tehdy, byl-li záznam změněn a přitom nebyl uložen.

Pokud jste se spletli, je možné ještě před uložením stornovat zadávání záznamu pomocí klávesy Esc nebo pomoci myši stisknout Obnovit. Volba je aktivní pouze tehdy, byl-li záznam změněn a přitom nebyl uložen.

Mezi jednotlivými zadávacími poli se pohybujte pomocí klávesy Tab nebo Shift+Tab.

Na zadávací pole se lze také dostat pomoci kliknutí myši.

Pokud existuje na formuláři formátované pole, je možné přidávat k textu formátovací znaky. Blíže v kapitole Formátovaný text.

Pokud začnete záznam opravovat nebo zadávat, nemáte možnost přidávat a mazat záznam, či možnost pohybu po záznamech, pokud neprovedete uložení záznamu nebo stornování zadávání.

Pokud je aktivní volba Tisk... v menu Soubor, je k dispozici jedna nebo více tiskových sestav.

Volbou Konec v menu Soubor lze ukončit celý program.

V menu Záznamy najdete všechny zkracovací klávesy pro ovládání záznamů.