Úkol zaslaný zdroji síly

 

Úkol zaslaný zdroji síly

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu na přehledu úkolů zaslaných zdrojům sil.

Účel

Formulář zobrazuje informace o jednom zaslaném úkolu jedné osobě při řešení krizové situace. Kromě informací o úkolu, jako je text úkolu a plánované časy plnění úkolu se na formuláři zobrazují informace o stavu a času zaslání úkolu a čas, kdy zdroj síly úkol obdržel. Formulář umožňuje zobrazení dalších informací souvisejících se zaslaným úkolem, jako jsou podrobnější informace k úkolu, zdroji síly nebo ke krizové situaci.

Ukázka obrazovky

vzdukol_zas_form

Význam jednotlivých prvků

Zaslaný úkol - jedinečné identifikační označení zaslaného úkolu.

Stav zaslání (za Zaslaný úkol)- označení stavu zaslaného úkolu.

Zasláno - čas, kdy byl úkol mobilnímu zdroji zaslán.

Obdrženo - čas, kdy úkol mobilní zdroj obdržel.

Ident. úkolu - jedinečné identifikační označení prováděného úkolu v rámci řešení.

Zač./trvání - plánovaný čas začátku plnění úkolu / plánovaná délka trvání úkolu.

O úkolu více - přepnutí na formulář úkolu k simulované nebo skutečné události, na kterém jsou uvedeny podrobnější informace o úkolu.

Text úkolu - popis činnosti, která se má v rámci úkolu splnit.

Zdroj síly - identifikační označení zdroje síly, který má úkol plnit a popisné označení zdroje síly, který má úkol plnit.

O zdroji více - tato volba přepne do formuláře Zdroj věcných prostředků, kde jsou k dispozici další údaje ke zdroji.

Událost - název řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události a identifikátor řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události.

O události více - přepnutí do formuláře Řešení mimořádné události, kde jsou k dispozici další údaje k řešení situace.

Simulovaná a Skutečná mimořádná události - dělení řešení krizových situací nebo řešení mimořádných událostí na simulované a skutečné.

Na email - email, na který byl úkol zaslán.

Na mobil - spojení, na které byl úkol zaslán.

Mobilnímu zdroji - popisné označení mobilního zdroje, kterému byl úkol zaslán.

O mobilním zdroji více - přepnutí na formulář mobilního zdroje s podrobnějšími údaji o mobilním zdroji.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.