Řešení mimořádné události

 

Řešení mimořádné události

 

Kde najít

Zobrazíte přehled simulovaných nebo přehled skutečných mimořádných událostí ve volbě Řešení krizových situací v hlavní stromové nabídce. Formulář Řešení mimořádných událostí bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k úpravě hlavních identifikačních údajů o řešení mimořádné události. Z formuláře je možné zobrazit další podrobné informace vztahující se k mimořádné události.

Ukázka obrazovky

mim_udal_form

Význam jednotlivých prvků

Základní údaje

Název organizace řešící mimořádnou událost - název organizace řešitele pro danou událost.

Název řešitele mimořádné události - označení skupiny, která v rámci organizace řeší danou událost.

Název řešení události  - krátký jedinečný textový popis charakterizující řešení události.

Ident. řešení události - identifikátor řešení události.

Simulovaná mimořádná událost - volba pro zařazení mimořádné události do skupiny simulovaných mimořádných událostí.

Skutečná mimořádná událost - volba pro zařazení mimořádné události do skupiny skutečných mimořádných událostí.

Poznámka k opatření - volný poznámkový text.

Automatická aktualizace opatření - pokud je zvoleno, je povolena automatická aktualizace opatření serverem.

Poslední aktualizace opatření - datum a čas, kdy byl naposled aktualizovaný plán řešení.

Vzdálený přenos úkolů - pokud zvoleno, je povolen vzdálený přenos úkolů.

Zasílat úkoly, které mají čas začátku od zahájení maxim. - omezuje zaslané úkoly na ty, které mají začátek úkolu spadající do hodnoty údaje. Tak je možné například pro hodnotu 5h zaslat pouze úkoly spadající do prvních pěti hodin řešení.

Zaslané úkoly - po zvolení se dostanete na přehled zaslaných úkolů, které byly pro opatření zaslané vzdáleným zdrojům sil.

Přijatá plnění úkolů - po zvolení se dostanete na přehled přijatých plnění úkolů, které byly zaslané od vzdálených zdrojů sil.

Opatření - po zvolení se dostanete na stromové menu Opatření k simulované mimořádné události, kde je možné získat podrobnější údaje k opatření a kde je možné opatření upravovat.

Stav - po zvolení se dostanete na formulář Stav mimořádné události, kde je možné zobrazit podrobnější údaje ke stavu mimořádné události.

Evidence - po zvolení se dostanete na formulář Krizová situace, kde je možné zobrazit evidenční údaje k mimořádné události.

Dokument - po zvolení se dostanete na formulář Dokument mimořádné události, kde je možné vytvářet k mimořádné události dokumentaci.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.