Mobilní zdroj

 

Mobilní zdroj

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled mobilních zdrojů ve volbě Dispečer -> Vzdálené řízení v hlavní stromové nabídce. Formulář mobilního zdroje bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář umožňuje přidávat a měnit informace souvisejících s jedním mobilním zdrojem. Mobilní zdroj představuje osobu, které budou zasílány úkoly z plánu řešení krizové situace nebo mimořádné události a která bude poskytovat informace o stavu jejich plnění. Tyto zdroje také mohou zasílat svoji aktuální pozici do databáze systému KISKAN pomoci mobilního telefonu.

Ukázka obrazovky

zdroje_mobil_form

Význam jednotlivých prvků

Název mob. zdroje - popisné jednoznačné označení mobilního zdroje.

Ident./IMEI - jedinečné krátké textové označení mobilního zdroje případně IMEI mobilního telefonu mobilního zdroje.

Poslední pozice - datum a čas, při kterém byla získána poslední pozice mobilního zdroje.

Zaslat email - otevře emailového klienta s přednastavenou emailovou adresou mobilního zdroje.

Hlavní email - emailová adresa, na kterou se budou mobilnímu zdroji zasílat úkoly.

Spojení na mobil - číslo na mobilní telefon zdroje, na který se budou zasílat úkoly ve formě SMS zpráv.

Zaslat úkoly podřízených zdrojů sil -  otevře emailového klienta s přednastavenou emailovou adresou mobilního zdroje. Do emailové zprávy zapíše časy a úkoly z vybraného řešení krizové situace pro zdroje sil uvedené v podřízených silách.

Jiný email - v případě, že je vyplněno, bude se vyrozumění zasílat na tento email a ne na hlavní email.

Zaslat aktivační kódy - zašle na email mobilního zdroje seznam aktivačních kódů. Tento email slouží pro vložení aktivačních kódů do programu KISDIS Aktivace, určeného pro automatizovanou vzdálenou aktivaci mobilním telefonem.

Úkoly zasílat na email (chytrý mobil) ? - určuje, jestli se budou úkoly mobilnímu zdroji zasílat na email.

Vyrozumívat na email ? - určuje, zda se bude mobilnímu zdroji vyrozumění zasílat na email.

Úkoly zasílat na mobil přes SMS ? - určuje, zda se budou úkoly mobilnímu zdroji zasílat na mobil ve formě SMS zpráv.

Vyrozumívat na mobil přes SMS ? - určuje, zda se bude mobilnímu zdroji zasílat vyrozumění na mobil.

Smí vzdáleně aktivovat ? - povoluje, zda mobilní zdroj smí provést vzdálenou aktivaci.

Identifikace

Název organizace - název organizace osoby mobilního zdroje.

O org.více - zobrazení podrobnějších údajů o organizaci ve formuláři organizace.

Název org.jednotky - název organizační jednotky osoby mobilního zdroje.

O org. jedn. více – zobrazení organizační struktury.

Název funkce - název funkce osoby mobilního zdroje.

Příjmení - příjmení osoby mobilního zdroje.

Jméno - jméno osoby mobilního zdroje.

Ident.os. - jedinečné identifikační číslo osoby mobilního zdroje.

O osobě více – zobrazení podrobnějších údajů o osobě ve formuláři osob.

Název prostředku - název prostředku, ve kterém je umístěný mobilní telefon posílající pozici.

O prostředku více – zobrazení podrobnějších údajů o prostředku ve formuláři prostředku.

Podřízené síly

Podřízené síly definují seznam zdrojů sil, jejichž úkoly se budou mobilnímu zdroji zasílat. Je tak možné stanovit, že mobilní zdroj odpovídá za úkoly více zdrojů sil. Pokud není uvedena žádná podřízená síla, nebude se mobilnímu zdroji zasílat žádný úkol. Proto, i když je osoba mobilního zdroje totožná s osobou zdroje síly, musí být tato samá osoba vyplněna v podřízených silách jako zdroj síly.

Ident.zdr - identifikátor zdroje síly.

Název zdr. - název zdroje síly.

O zdroji více - tato volba přepne do formuláře Zdroje sil, kde můžete doplnit další údaje ke zdroji síly.

Skupina kriz. řízení - identifikační číslo skupiny krizového řízení.

O skupině.více – zobrazení podrobnějších údajů o skupině ve formuláři skupiny.

Název organizace - název organizace zdroje síly.

O org. více - tato volba přepne do formuláře Údaje o organizaci, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o organizaci zdroje síly.

Název org. jednotky - název organizační jednotky zdroje síly.

O org. jedn. více - tato volba přepne do formuláře Přehled organizační struktury, kde je zobrazena ve stromovém menu hierarchická struktura organizace.

Název funkce - funkce zdroje síly.

Výkoná - určuje zda je síla výkonná.

Řídící - určuje zda je síla řídící.

Příjmení - osoba představující zdroje síly.

Jméno - jméno osoby představující zdroj síly.

Id. - identifikátor osoby představující zdroj síly.

O osobě více - tato volba přepne do formuláře Osoby, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o osobě.

Nový podřízený zdroj síly - volba, pomocí které lze vložit další podřízenou sílu do seznamu podřízených sil.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.