Zdroje věcných prostředků

 

Zdroje věcných prostředků

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled zdrojů věcných prostředků ve volbě Zdroje v hlavní stromové nabídce. Formulář Zdroje věcných prostředků bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář umožňuje přidávat a měnit informace o věcných prostředcích určených pro řešení krizové situace.

Ukázka obrazovky

zdroje_prostr_form

Význam jednotlivých prvků

Identifikace zdroje

Název. zdroje – jedinečný název zdroje v rámci uzlu.

Ident. zdroje - identifikační číslo zdroje v rámci uzlu.

Kód SHR - kód SHR z číselníku státních hmotných rezerv.

Poznámka - blíže neurčený popisný text.

Účetní položka - informace o účetních hodnotách.

Popis stavu zdroje - textový popis o stavu zdroje nebo poznámka ke zdroji ve formuláři popis stavu zdroje věcných prostředků.

Parametry zdroje - bližší konkretizace parametrů zdroje ve formuláři parametry zdroje věcných prostředků.

Identifikace dodavatele a prostředku

Typ prostředku - základní vrcholový typ, do kterého je prostředek zařazen.

Název prostředku - označení prostředku z katalogu prostředků.

O prostředku více - zobrazení podrobnějších údajů o prostředku ve formuláři věcného prostředku.

Skupina kriz. řízení - identifikační číslo skupiny krizového řízení.

O skupině.více – zobrazení podrobnějších údajů o skupině ve formuláři skupiny.

Název organizace - název organizace, která je dodavatelem prostředku.

O org.více – zobrazení podrobnějších údajů o organizaci ve formuláři organizace.

Název org.jednotky - název organizační jednotky organizace, která je dodavatelem prostředku.

O org. jedn. více – zobrazení organizační struktury.

Umístění

Název skladu - označení skladu.

O skladu více - zobrazení podrobnějších údajů o skladu na formuláři skladu.

Název budovy (areálu) - název budovy nebo areálu, ve které se pracoviště nachází.

O budově více - zobrazení podrobnějších údajů o budově ve formuláři budovy.

Množství, které je dostupné

Aktuální – množství, které je připraveno k okamžitému použití pro krizová opatření.

Požadované – množství, které se požaduje k okamžitému použití pro krizová opatření.

Množství, které lze dodat

Maximální – maximální množství, které organizace může dodat pro krizová opatření.

Požadované – množství, které se po organizaci požaduje dodat pro krizová opatření.

MJ

MJ – měrná jednotka, ke které se vztahují množství.

Další množství

Mno manip. - množství manipulační měrné jednotky.

Mno pom. - množství pomocné měrné jednotky.

Skl.plocha[m2] - plocha, kterou zdroj zabírá ve skladu.

Smlouva

Smluvní množství – množství, které je nasmlouváno k dodání pro krizová opatření.

Číslo smlouvy - číslo smlouvy, která zdroj zabezpečuje.

O smlouvě více – zobrazení podrobnějších údajů o smlouvě ve formuláři smlouvy.

Jiné

Další množství - umožňuje zobrazit množství vypočítané z manipulačního a pomocného koeficientu a aktuálního množství.

Kompetence

Organizace zpracov. - název organizace zpracovatele, která je v rámci krizového řízení kompetentní pro zdroj.

O zpracovateli více - zobrazení podrobnějších údajů o organizaci zpracovatele ve formuláři organizace.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.