Úkol řešení skutečné mimořádné události

 

Úkol řešení skutečné mimořádné události

 

Kde najít

Zobrazíte jako detail vybraného úkolu ze stromové struktury opatření ke skutečné mimořádné události.

Účel

Formulář slouží k pořízení a úpravě údajů charakterizující úkol opatření. V tomto formuláři definujete především časy potřebné pro plnění úkolu a všechny zdroje, tedy síly a prostředky, se kterými je nutné při plnění úkolu počítat. Dále je možné měnit aktuální stav úkolu.

Ukázka obrazovky

udalskuukol_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje k úkolu

Název řešitele - označení řešitele daného události.

Událost - název a identifikátor události.

Stav úkolu - stav řešení úkolu, neplněno/plněno/splněno.

Další prvky, kromě záložky Časy, mají stejný význam jako ve formuláři úkol opatření.

Časy

Záložka Časy umožňuje zadávat plnění úkolů pomoci konkrétního datumu a času začátku a datumu a času konce úkolu. V případě vyplnění konkrétního času se automaticky aktualizuje stav úkolu, proto není stav úkolu při vyplnění jakéhokoliv údaje v záložce Časy opravitelný. Po výpočtu/přepočtu plánu se automatický přepočtou podle zadaných skutečných časů úkolu časové plány navazujících úkolů a postupů.

Pro rámeček Skutečnost pro celý úkol platí následující význam polí:

Datum začátku - datum skutečného začátku plnění úkolu.

Čas začátku - čas skutečného začátku plnění úkolu.

Datum konce – datum skutečného konce plnění úkolu.

Čas konce - čas skutečného konce plnění úkolu.

Pro rámeček Plán platí obdobný význam, jde však o údaje vypočítané, plánované.

Volbu Zkopírovat plán do skutečnosti je možné využít pro rychlé přenesení plánovaných časů do skutečných.

Další údaje se týkají plnění úkolu jednotlivými zdroji sil a to pouze při vzdáleném řešení krizové situace nebo mimořádné události. Tyto údaje vyplňuje server KISDIS Server na základě došlých plnění úkolů od zdrojů sil.

Zdroje síly - identifikátor a název zdroje. Jedinečné krátké označení zdroje v uzlu. Možné využít aktuální číselník..

O zdroji více - tato volba přepne do formuláře Zdroje sil, kde můžete doplnit další údaje ke zdroji.

Příjmení a jméno - příjmení a jméno osoby, která plní úkol.

Id. - identifikátor osoby, která plní úkol.

O osobě více - tato volba přepne do formuláře Osoby, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o osobě.

Stav úkolu zdroje - stav řešení úkolu jedním zdrojem síly, neplněno/plněno/splněno.

Zaslané úkoly - po zvolení se dostanete na přehled zaslaných úkolů, které byly pro opatření zaslané vzdáleným zdrojům sil.

Přijatá plnění úkolů - po zvolení se dostanete na přehled přijatých plnění úkolů, které byly zaslané od vzdálených zdrojů sil.

Pro rámeček Skutečnost pro každý zdroj síly platí obdobný význam jako pro Skutečnost pro celý úkol. Údaje se ale vztahují k plnění úkolu jedním zdrojem síly.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.