Úkol řešení simulované mimořádné události

 

Úkol řešení simulované mimořádné události

 

Kde najít

Zobrazíte jako detail vybraného úkolu ze stromové struktury opatření k simulované mimořádné události.

Účel

Formulář slouží k pořízení a úpravě údajů charakterizující úkol řešení. V tomto formuláři definujete především časy potřebné pro plnění úkolu a všechny zdroje, tedy síly a prostředky, se kterými je nutné při plnění úkolu počítat. Dále je možné měnit aktuální stav úkolu.

Ukázka obrazovky

udalsimukol_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje k úkolu

Název řešitele - označení řešitele daného události.

Událost - název a identifikátor události.

Stav úkolu - stav řešení úkolu, neplněno/plněno/splněno.

Další prvky, kromě záložky Časy, mají stejný význam jako ve formuláři úkol opatření.

Význam prvků v záložce Časy mají stejný význam jako ve fomuláři úkol řešení skutečné mimořádné události.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.