Přehled úkolů zaslaných zdrojům sil

 

Přehled úkolů zaslaných zdrojům sil

 

Kde najít

Pod volbou Úkoly zaslané zdrojům sil ve stromovém menu Dispečer -> Vzdálené řízení.

Účel

Přehled úkolů zaslaných zdrojům sil je seznam úkolů, které byly zaslány jednotlivým osobám při řešení krizové situace. Kromě informací o úkolu, jako je text úkolu a plánované časy plnění úkolu se v seznamu eviduji informace o stavu a času zaslání úkolu a čas, kdy zdroj síly úkol obdržel. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář úkolu zaslaného zdroji síly.

Ukázka obrazovky

vzdukol_zas_list

Význam jednotlivých prvků

Zaslaný úkol - jedinečné identifikační označení zaslaného úkolu.

Stav zaslání - označení stavu zaslaného úkolu.

Zasláno - čas, kdy byl úkol mobilnímu zdroji zaslán.

Obdrženo - čas, kdy úkol mobilní zdroj obdržel.

Ident. úkolu - jedinečné identifikační označení prováděného úkolu v rámci řešení.

Začátek úkolu - plánovaný čas začátku plnění úkolu.

Trvání úkolu - plánovaná délka trvání úkolu.

Text úkolu - popis činnosti, která se má v rámci úkolu splnit.

Ident.zdr. - identifikační označení zdroje síly, který má úkol plnit.

Název zdroje - popisné označení zdroje síly, který má úkol plnit.

Název mob. zdroje - popisné označení mobilního zdroje, kterému byl úkol zaslán.

Spojení na mobil - spojení, na které byl úkol zaslán.

Hlavní email - email, na který byl úkol zaslán.

Název události - název řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události.

Ident. události - identifikátor řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události.

Typ události - dělení řešení krizových situací nebo řešení mimořádných událostí na simulované a skutečné.

Název řešitele - název řešitele, ke kterému patří řešená krizová situace nebo řešená mimořádná událost.

Název organizace řešitele - název organizace řešitele, ke kterému patří řešená krizová situace nebo řešená mimořádná událost.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.