Formulář opatření

 

Formulář opatření

 

Kde najít

Zobrazíte jako detail na názvu opatření, tedy z první větve ze stromové struktury opatření.

Účel

Formulář slouží ke změnám údajů týkající se celého opatření, jako je název opatření, popis opatření, odpovědnost za celé opatření a způsob řízení.

Ukázka obrazovky

opatreni_form

Význam jednotlivých prvků

Název zpracovatele - označení zpracovatele daného opatření.

Opatření - název a identifikátor opatření.

Poznámka k opatření - volný poznámkový text.

Skupina opatření - zatřídění opatření do skupiny.

Katalogový list ? - tímto určujete u daného opatření, jestli je nebo rozpracovává katalogový list. Jestliže je volba zatržena, zobrazí se tlačítko O kat. listu více. Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte hlavní údaje katalogového listu. Jestliže je volba zatržena, na formuláři postupu opatření se také zobrazí tlačítko O kat. listu více, které umožní popsat jednu činnost katalogového listu na formuláři postup katalogového listu.

Karta opatření ? - tímto určujete u daného opatření, zda představuje kartu opatření typového plánu.  Jestliže je volba zatržena, zobrazí se tlačítko O kartě opatř. více. Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte doplňující informace potřebné pro kartu opatření.

Po aktivaci zasílat úkoly s časem začátku od zahájení max. - údaj se využívá při aktivaci řešení krizové situace nebo mimořádné události. Po aktivaci omezuje zaslané úkoly na ty, které mají začátek úkolu spadající do hodnoty údaje. Tak je možné například pro hodnotu 5h zaslat pouze úkoly spadající do prvních pěti hodin řešení.

Popis opatření

Popis opatření - zde můžete zadat podrobný popis opatření.

Odpovědnost

Název organizace - název organizace, která je odpovědná za opatření. Při vkládání organizace můžete využít aktuálního číselníku . Pokud organizace v číselníku není, můžete zadáním názvu do tohoto pole, organizaci přímo do číselníku vložit.

O org. více - tato volba přepne do formuláře Údaje o organizaci, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o organizaci odpovědné za řešení daného úkolu.

Název org. jednotky - název organizační jednotky organizace, která je odpovědná za opatření. Při vkládání jednotky organizace můžete využít aktuálního číselníku. Pokud organizace nemá definovanou organizační strukturu nebo je z hlediska potřeb úkolu nevyhovující, můžete zadáním názvu organizační struktury přímo do tohoto pole tuto strukturu doplnit.

O org. struktuře více - tato volba přepne do formuláře Přehled organizační struktury, kde je zobrazena ve stromovém menu hierarchická struktura dané organizace.

Název funkce - funkce osoby, která v rámci organizační jednotky dané organizace je odpovědná za opatření. Při vkládání funkce můžete využít aktuálního číselníku. Pokud požadovaná funkce není v číselníku, můžete zadáním jejího názvu funkci přímo přidat do tohoto pole.

Příjmení - příjmení osoby odpovědné za opatření. Při vkládání osoby můžete využít aktuálního číselníku. Pokud osoba není v číselníku, můžete příjmení osoby do tohoto pole přímo vložit.

Jméno - jméno osoby odpovědné za opatření. Za jménem je uveden identifikátor osoby, kvůli jednoznačnému rozlišení osob se stejným jménem.

O osobě více - tato volba Vás přepne do formuláře Osoby, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o odpovědné osobě.

Řízení

Nařizuje (schvaluje) - text popisující kdo nařizuje opatření

Provádí - text popisující kdo provádí opatření

Spolupracuje - text popisující kdo spolupracuje při provádění opatření

Dokumentace - text popisující doprovodnou dokumentaci k opatření

Způsob ovládání

Uložit - uloží záznam

Obnovit - obnoví upravovaný záznam do stavu před úpravami