Postup katalogového listu

 

Postup katalogového listu

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka O kat. listu více na formuláři postupu opatření. Tlačítko se zobrazuje pouze v případě, že je opatření na formuláři opatření označené jako katalogový list.

Ukázka obrazovky

opakpslozkakl_volba_form

Účel

Slouží jako zadávací formulář pro specifikaci jedné činnosti katalogového listu.

Ukázka obrazovky

opakpslozkakl_form

Význam jednotlivých prvků

Název zpracovatele - název zpracovatele opatření.

Opatření - název opatření v rámci systému KISKAN.

Činnost - popis činnosti. Vyplňuje se v popisu postupu opatření.

Nařízuje - uvést funkcionáře, který je oprávněn provedení činnosti nařídit.

Provádí - uvést ústřední a územní správní úřady, samostatné orgány a instituce s celorepublikovou a krajskou působností, podnikatele a další orgány a instituce, které činnost plní.

Součinnost - uvést ústřední a územní správní úřady, samostatné orgány a instituce s celorepublikovou a krajskou působností, podnikatele a další orgány a instituce, které při plnění činnosti spolupracují.

Stav - přehled krizových stavů, při kterých se opatření realizují, zahájení realizace opatření není podmíněna vyhlášením krizového stavu, NSDH označuje nouzový stav v devizovém hospodářství, SNE označuje stav nouze v energetice, SRN označuje stav ropné nouze, SN označuje stav nebezpečí, NS označuje nouzový stav, SOS označuje stav ohrožení státu a VS označuje válečný stav; neuvedení žádného kódu označuje, že realizace opatření není spojena s vyhlášením krizových stavů.

Význam zkratek - volba zobrazí význam všech použitých zkratek. Význam zkratky musí být uveden v číselníku zkratek..

Poznámka k činnosti - poznámka k činnosti. Využije se v případě, že je pro popis činnosti nutné použít delší text.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.