Hlavní údaje katalogového listu

 

Hlavní údaje katalogového listu

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka O kat. listu více na formuláři opatření. Tlačítko se zobrazuje pouze v případě, že je opatření označené jako katalogový list.

Ukázka obrazovky

opakpkl_volba_form

Účel

Slouží jako zadávací formulář pro vložení hlavních údajů katalogového listu.

Ukázka obrazovky

opakpkl_form

Význam jednotlivých prvků

Název zpracovatele - název zpracovatele opatření.

Opatření - název opatření v rámci systému KISKAN.

Číslo a nadpis KL - číslo a nadpis katalogového listu využívaný pro nadpis při generování katalogového listu do dokumentu.

Číslo op. NSRK - číselný identifikační kód opatření Národního systému reakce na krize.

Schvaluje - statutární zástupce ústředního správního úřadu, orgánu územní samosprávy nebo jiného orgánu či instituce s celorepublikovou, krajskou nebo obecní působností, který je oprávněn provedení opatření nařídit nebo schválit.

Kód SÚ - zkratka ministerstva, ústředního orgánu státní správy či instituce, která je zpracovatelem Katalogového listu.

NCRS - NCRS - NATO Systém reakce na krize (NATO Crisis Response System). Předem stanovené činnosti určené ke zdokonalení připravenosti, zvýšení ochrany, nebo zahájení činností v reakci na širokou škálu možných krizí, včetně hrozeb vycházejících z terorizmu platné v rámci celé NATO.

Význam zkratek - volba zobrazí význam všech použitých zkratek. Význam zkratky musí být uveden v číselníku zkratek.

Popis opatření KL - stručný popis obsahu a zaměření opatření rozpracovaného v katalogovém listu.

Právní normy, předpisy – výčet právních norem, na základě kterých je realizace opatření schvalována, organizována a realizována.

Pož. síly a prostředky - přehled sil a prostředků, které jsou nezbytně nutné ke splnění opatření.

Pož. nezb.dod./mob.dod.– požadavky na poskytnutí věcných prostředků, které jsou nezbytně nutné ke splnění opatření.

Poznámka – informace a údaje potřebné k plnění realizovaného opatření, které nejsou uvedeny vzhledem k jejich specifičnosti v ostatních kolonkách.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.