Doplňující údaje karty opatření

 

Doplňující údaje karty opatření

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka O kartě opatř. více na formuláři opatření. Tlačítko se zobrazuje pouze v případě, že je opatření označené jako karta opatření.

Ukázka obrazovky

opakpko_volba_form

Účel

Slouží jako zadávací formulář pro vložení doplňujících údajů ke kartě opatření typového plánu.

Ukázka obrazovky

opakpko_form

Význam jednotlivých prvků

Název zpracovatele - název zpracovatele opatření.

Opatření - název opatření.

Související právní předpisy - výčet právních norem, na základě kterých je realizace opatření schvalována, organizována a realizována.

Věcné zdroje, dal. mim zdroje, sály a prostř. - popis zdrojů sil a prostředků, které jsou nezbytně nutné ke splnění opatření.

Další potřebné informace - další informace a údaje potřebné k plnění realizovaného opatření, které nejsou uvedeny vzhledem k jejich specifičnosti v ostatních kolonkách.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.