Formulář osob

 

Formulář osob

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu nebo zvolením tlačítka Přidat na přehledu osob.

Účel

Zadávací formulář slouží k editaci údajů dané osoby nebo k zadání osoby nové. Každou osobu musíte přiřadit k nějaké organizaci. U každé osoby máte možnost zadat všechny personální údaje a neomezený počet kontaktů, např. telefonních čísel, faxových čísel, emailů apod. Na tomto zadávacím formuláři také můžete evidovat pro každou osobu i její kvalifikaci a zařazení do funkcí.

Ukázka obrazovky

osoby_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje o organizaci

Organizace - název organizace. Toto pole funguje jako číselník. Neznáte-li název organizace, můžete pomocí symbolu číselníku vyvolat všechny zadané organizace a potom stiskem tlačítka Vybrat vložit požadovanou organizaci.

O org. více - další údaje o organizaci. Po stisknutí tohoto tlačítka se dostanete na formulář organizace.

Údaje o osobě

Titul před - titul před jménem.

Jméno - jméno kontaktní osoby.

Příjmení - příjmení kontaktní osoby.

Titul za - titul za jménem.

Ident. osoby - alfanumerický identifikátor osoby. V případě, že toto pole nebudete vyplňovat ručně, funguje jako číselná řada s možností použití písmenné konstanty zleva, která se při každém uložení nové organizace zvýší o jedničku. Inicializace se provede ručním zadáním identifikátoru, např. ve tvaru OSOBA001 a následným uložením záznamu. Další vytvořená a uložená osoba se automaticky označí jako OSOBA002.

Trvalé bydliště - tři pole pro zadání adresy, PSČ a místa trvalého bydliště. Při klapnutí na symbol třech teček se zobrazí přehled budov a areálů, který lze využít jako číselník pro vložení adresy trvalého bydliště.

Obec s r.p. - obec s rozšířenou působností trvalého bydliště.

Okres - okres, ve kterém se nachází sídlo trvalého bydliště.

Kraj - kraj, ve kterém se nachází sídlo trvalého bydliště.

Přech. bydliště - tři pole pro zadání adresy, PSČ a místa přechodného bydliště. Při klapnutí na symbol třech teček se zobrazí přehled budov a areálů, který lze využít jako číselník pro vložení adresy přechodného bydliště.

Obec s r.p. - obec s rozšířenou působností přechodného bydliště.

Okres - okres, ve kterém se nachází sídlo přechodného bydliště.

Kraj - kraj, ve kterém se nachází sídlo přechodného bydliště.

Datum narození - datum narození obvykle ve formátu DD.MM.RRRR. Formát zadávání zaleží na konkrétním nastavení v operačním systému.

Pořadí kontaktu - určuje, na jakém místě se osoba zobrazí na zadávacím formuláři organizace v části Hlavní kontaktní osoby.

Pohlaví - (Není ve všech verzích KISKAN) - po zvolení možnosti Žena se objeví pole pro zadání počtu dětí do 15 let.

OKbase? - je zatrženo v případě, že osoba byla načtena z personálního systému OKbase.

Kvalifikace - přepne do formuláře kvalifikace osoby, kde je popisné pole pro uložení informací o kvalifikaci osoby.

Je statutárním orgánem? - pouze informativní údaj, zda je daná osoba majitelem, jednatel apod. dané organizace.

Je odpovědná za zdroje prostředků? - pouze informativní údaj, zda je daná osoba v organizaci odpovědná za zdroje prostředků.

Poznámka - pole pro uložení krátkého popisného textu k osobě.

Místnost - pole pro uložení označení místnosti, ve které má osoba stálé pracoviště.

Místnost ZKPN - označení místnosti pro zvláštní krizové pracoviště nechráněné.

CovidPass? - má osoba CovidPass?

Poznámka ke CovidPassu - poznámka doplňující CovidPass.

Zdroje sil osoby - zobrazí přehled zdrojů sil, ve kterých je osoba uvedena.

Spojení na osobu

Hlavní? - spojení, které představuje hlavní spojení na osobu.

Typ spojení - vyberete si z rozbalovacího boxu příslušný typ. Typ spojení nelze přidávat, měnit nebo mazat.

Spojení - telefonní číslo nebo adresa.

Název/pozn. - popis k danému spojení.

Poř. - pořadové číslo, podle kterého se uvedená spojení seřadí ve vygenerovaném dokumentu MS Word u organizace. Jestliže bude toto pole prázdné, budou jednotlivá spojení seřazena abecedně podle typu a tel.čísla nebo adresy.

Na trvalou adresu? - zaškrtněte, jestliže vybrané spojení je spojení na trvalou adresu.

Na přechodnou adresu? - zaškrtněte, jestliže vybrané spojení je spojení na přechodnou adresu.

Je krizové?- zaškrtněte, jestliže vybrané spojení je krizové spojení.

Evakuační?- zaškrtněte, jestliže vybrané spojení je použito při evakuaci osoby.

ZKPN?- zaškrtněte, jestliže vybrané spojení je použito jako spojení na zvláštní krizové pracoviště nechráněné.

Nové spojení - po stisku tohoto tlačítka můžete vkládat nové spojení.

Funkce v organizační struktuře

Hlavní? - je-li volba zapnuta, jde o hlavní funkci osoby.

Název org. jednotky - organizační jednotka, do které je osoba zařazena.

Název funkce - funkce, do které je osoba zařazena.

Nová funkce - je-li osoba zařazena do více funkcí v organizaci, zvolte a zadejte další funkci.

Zdroje sil na funkci - zobrazí přehled zdrojů sil, ve kterých je využita aktuálně zobrazená funkce.

Převzít zdroje sil - umožňuje najednou vložit, do všech zdrojů sil, na kterých je aktuální funkce, aktuální osobu. Tedy je tuto funkci možné použít například v případě střídání osoby ve funkci, aniž by bylo nutné jít do zdrojů sil a zadávat pro všechny zdroje sil a pro funkci novou (jinou) osobu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.