Formulář postupu opatření

 

Formulář postupu opatření

 

Kde najít

Zobrazíte jako detail vybrané složky ze stromové struktury opatření.

Účel

Formulář slouží ke změnám údajů na postupu opatření, jako je název postupu opatření, odpovědnost za celý postup opatření a popis postupu opatření.

Ukázka obrazovky

opakpslozka_form

Význam jednotlivých prvků

Název zpracovatele - označení zpracovatele daného opatření.

Doba zpoždění - určuje posun začátku postupu oproti nadřízenému postupu.

Opatření - název a identifikátor opatření. Lze měnit pouze na formuláři opatření.

Postup - název a identifikátor postupu opatření.

Poznámka k postupu - volný poznámkový text.

Popis postupu

Popis postupu - zde můžete zadat podrobný popis jednoho postupu opatření.

Odpovědnost

Název organizace - název organizace, která je odpovědná za řešení daného opatření. Při vkládání organizace můžete využít aktuálního číselníku . Pokud organizace v číselníku není, můžete zadáním názvu do tohoto pole, organizaci přímo do číselníku vložit.

O org. více - tato volba přepne do formuláře Údaje o organizaci, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o organizaci odpovědné za řešení daného úkolu.

Název org. jednotky - název organizační jednotky organizace, která je odpovědná za řešení daného úkolu. Při vkládání jednotky organizace můžete využít aktuálního číselníku. Pokud organizace nemá definovanou organizační strukturu nebo je z hlediska potřeb úkolu nevyhovující, můžete zadáním názvu organizační struktury přímo do tohoto pole tuto strukturu doplnit.

O org. struktuře více - tato volba přepne do formuláře Přehled organizační struktury, kde je zobrazena ve stromovém menu hierarchická struktura dané organizace.

Název funkce - funkce osoby, která v rámci organizační jednotky dané organizace bude odpovědná za plnění úkolu. Při vkládání funkce můžete využít aktuálního číselníku. Pokud požadovaná funkce není v číselníku, můžete zadáním jejího názvu funkci přímo přidat do tohoto pole.

Příjmení - osoba odpovědná za realizaci plnění úkolu. Při vkládání osoby můžete využít aktuálního číselníku. Pokud osoba není v číselníku, můžete příjmení osoby do tohoto pole přímo vložit.

Jméno - jméno odpovědné osoby. Za jménem je uveden identifikátor osoby, kvůli rozlišení osob se stejným jménem.

O osobě více - tato volba Vás přepne do formuláře Osoby, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o odpovědné osobě.

Řízení

Nařizuje (schvaluje) - text popisující kdo nařizuje postup opatření.

Provádí - text popisující kdo provádí postup opatření.

Spolupracuje - text popisující kdo spolupracuje při provádění postupu opatření.

Dokumentace - text popisující doprovodnou dokumentaci k postupu opatření.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.