Opatření

 

Opatření

 

Kapitola popisuje způsob vytváření jednotlivých opatření působících proti hrozbám a následkům krizových situací. Člení se na následující články:

Přehled opatření

Stromová struktura opatření

Formulář opatření

Formulář postupu opatření

Formulář úkol opatření

Přehled vazeb

Plán postupů

Plán úkolů

Plán sil

Plán prostředků

Bilance sil

Bilance prostředků

Hlavní údaje katalogového listu

Postup katalogového listu

Doplňující údaje karty opatření