Přehled vazeb

 

Přehled vazeb

 

Kde najít

Na stromové struktuře opatření v menu pod volbou Vazby .

Účel

Přehled vazeb slouží pro prohlížení vazeb mezi všemi složkami a úkoly daného opatření. Tento přehled slouží ke kontrole vytvořených vazeb a zároveň je možno z tohoto přehledu vycházet při návrhu změn vazeb. Změny vazeb provedete pomocí funkcí v menu Vazby na stromové struktuře opatření.

Ukázka obrazovky

vazby_formreadlist

Význam jednotlivých prvků

Číslo hrany - interní číslo úkolu nebo vazby.

Ident. úkolu - identifikační číslo úkolu. V případě, že se jedná o složku resp. o vazbu je číslo úkolu 0.

Úkol - název úkolu.

Z uzlu - číslo výchozího uzlu. Uzel představuje vazební bod mezi jednotlivými úkoly resp. složkami. Výchozí uzel daného úkolu resp. složky je koncovým uzlem pro úkoly resp. složky realizované v plánu před daným úkolem nebo složkou.

Do uzlu - číslo koncového uzlu. Koncový uzel daného úkolu resp. složky je výchozím uzlem pro úkoly resp. složky realizované v plánu po provedení daného úkolu nebo složky.

Kód vazby - interní číslo vyjadřující typ vazeb. Význam hodnot:

0 = úkol

1 = složka

2 = hierarchická vazba

3 = interní pomocná vazba mezi úkoly v rámci jedné složky. Slouží k propojení dvou úkolů, které na sebe v rámci plánu přímo nenavazují.

4 = externí pomocná vazba mezi úkoly, které jsou v odlišných složkách. Slouží k propojení dvou úkolů, které na sebe v rámci plánu přímo nenavazují.

Postup - název postupu

Ident. postupu - identifikační číslo postupu.

Č. postupu - interní číslo postupu.

Podřízený postup - název podřízeného postupu - postup, který tvoří nižší úroveň v hierarchickém členění.

Ident. podř. postupu - identifikační číslo podřízeného postupu - postup, který tvoří nižší úroveň v hierarchickém členění.

Č. podř. postupu - interní číslo podřízeného postupu.

WSB kód - interní kód. Využívá se pro zabezpečení třídění a výběru stromových struktur.

Způsob ovládání

Přehled vazeb neumožňuje provádět zadávání a nemá detail.

Podrobnější popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.