Přehled opatření

 

Přehled opatření

 

Kde najít

Ve volbě Opatření v hlavní stromové nabídce v části Krizové plánování.

Účel

V přehledu opatření je evidence všech opatření pro řešení mim.událostí. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na stromovou strukturu opatření.

Ukázka obrazovky

opatreni_formreadlist

Význam jednotlivých prvků

Ident.opatření - identifikátor opatření.

Název opatření - krátký textový popis opatření

Poznámka k opatření - volný poznámkový text.

Skupina opatření - zatřídění opatření do skupiny.

Trvání - celková doba trvání opatření.

Kat.list ? - představuje, případně rozpracovává katalogový list opatření.

Karta op. ? - umožňuje zadat a zobrazit informace pro kartu opatření.

Název organizace - název organizace, která je odpovědná za řešení daného opatření.

Název org. jednotky - název organizační jednotky organizace, která je odpovědná za opatření.

Název funkce - funkce osoby, která v rámci organizační jednotky dané organizace je odpovědná za opatření.

Příjmení a jméno - osoba odpovědná za opatření.

Ident.os. - identifikátor osoby odpovědné za opatření.

Nařizuje - text popisující kdo nařizuje opatření.

Provádí - text popisující kdo provádí opatření.

Spolupracuje - text popisující kdo spolupracuje při provádění opatření.

Dokumentace - text popisující doprovodnou dokumentaci k opatření.

Způsob ovládání

Tlačítko Do paměti a Z paměti slouží ke kopírování celého opatření včetně jeho struktury. Touto funkcí je možné přenášet i opatření mezi uzly. V takovém případě ale nároky na zdroje v úkolech opatření odkazují na zdroje z původního uzlu.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.