Formulář uživatele

 

Formulář uživatele

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled uživatelů volbou Správa uživatelů základního menu Nástroje. Formulář uživatele bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k definování přístupových práv do KISKAN. Uživatel může být zařazen do práv "Čtení", "Zápis do formulářů", "Manažer" a "Admin". Pokud bude uživatel zařazen do okruhu práv "Čtení", bude moci ve vlastním uzlu pouze číst údaje, stejně jako je to u cizích uzlů. Pokud bude uživatel zařazen do okruhu práv "Zápis do formulářů", bude smět zapisovat do formulářů vlastního uzlu. Nebude mít ale k dispozici funkce pro správu dat, jako je např. import/export dat, nebo hromadné vymazání dat. Pokud bude uživatel zařazen do okruhu práv "Manažer", bude mít přístup do všech voleb programu s výjimkou správy uživatelů.

Po instalaci KISKAN je správa uživatelů a jejich práv neaktivní. Pro aktivaci systému přístupových práv je potřeba spustit KISKAN s licencí typu "ADMIN". Tato licence je obsažena ve speciální složce instalačního balíčku KISKAN. Použitím této licence se zpřístupní administrátorská volba v menu Nástroje s názvem Správa uživatelů. Licence "ADMIN" je dostupná pouze pro uživatele licence "ENTERPRISE".

Po nastavení přístupových práv je možné spouštět KISKAN již pomoci běžné licence. I když je systém přístupových práv aktivován, při použití licence typu "ADMIN" je vždy provedeno spuštění KISKAN v kontextu administrátora, a to bez přihlášení. Je proto nutné, aby k licenci typu "ADMIN" měl přístup pouze administrátor. Licence "ADMIN" by po aktivaci přístupových práv měla být použita pouze při ztrátě administrátorského hesla nebo pro případ deaktivace systému přístupových práv.

Aby bylo vynuceno přihlášení uživatele je potřeba nastavit v souboru KisKan.ini povinné hlášení uživatele. Do řádku Login je potřeba napsat text User. Pokud je potřeba využít kontext uživatele přihlášeného do Windows (active directory), je potřeba do řádku Login napsat text UserAD. V tomto případě nemusí mít uživatel ve formuláři uživatelů definované heslo. Při použití MS SQL Serveru si přečtěte podrobnější popis tohoto parametru v kapitole Podpora pro MS SQL Server.

Ukázka obrazovky

uzivatel_form

Význam jednotlivých prvků

Přihlašovací údaje

Přihlašovací jméno - jméno, pod kterým se uživatel hlásí do systému.

Heslo - heslo, pod kterým se uživatel hlásí do systému.

Uživatel je aktivní [] - uživatel má zapnutý systém přihlašovacích práv. Pokud ani jeden uživatel není aktivní, systém přihlašovacích práv se automaticky vypne.

Osoba

Organizace uživatele - název organizace uživatele.

O org.více – zobrazení podrobnějších údajů o organizaci ve formuláři organizace.

Příjmení a jméno uživatele - osoba ze seznamu osob.

O osobě více – zobrazení podrobnějších údajů o osobě ve formuláři osob.

Hlavní práva

Čtení (nesmí měnit data) - uživatel smí pouze prohlížet data, nesmí je měnit.

Zápis do formulářů (ne v cizím uzlu) - uživatel smí zapisovat do dat ve svém uzlu, nesmí do volby Nástroje.

Manažer (vše mimo správu uživ.) - uživatel smí vše kromě správy uživatelů.

Admin (vše) - uživatel smí vše.

Práva pro přístup podle typu dat

Datová základna uzlu - uživatel smí měnit data pouze v datové základně uzlu. Ostatní jako pro přístup čtení.

Zpracovatel - uživatel smí měnit data pouze pro uvedeného zpracovatele. Ostatní jako pro přístup čtení.

Řešitel - uživatel smí měnit data pouze pro uvedeného řešitele. Ostatní jako pro přístup čtení.

Dispečer? - uživatel smí měnit data pouze pouze v dispečerské části. Ostatní jako pro přístup čtení.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.