Popis hlavních voleb

 

Popis hlavních voleb

 

V následujících kapitolách je stručně vysvětlen význam všech voleb, které má uživatel k dispozici z hlavní obrazovky KISKAN. Jde o následující tři skupiny voleb.

Volby základního menu

Volby hlavních ikon

Volby stromového menu

Dále je uveden popis volby pro nastavení uzlů, která je přístupná pouze ze základního menu, a pro správu uživatelů:

Přehled uzlů

Přehled uživatelů