Složený formulář

 

Složený formulář

 

Způsob ovládání:

Ovládací šipky slouží k pohybu po jednotlivých záznamech, resp. ke skoku na začátek/konec všech záznamů. Pro pohyb po záznamech můžete použít zkracovací klávesy. Stisk Alt+PageUp způsobí posun na předchozí záznam, Alt+PageDown posun na následující záznam, Alt+Home posun na první záznam, Alt+End posun na poslední záznam.

Záznam vložíte stiskem Alt+Insert nebo kliknutím myši na volbu, která začíná slovy Nová nebo Nový.

Záznam vymažete stiskem Alt+Delete nebo kliknutím myši na Smazat. Je-li nastaven ukazatel záznamů na některém z řádků podřízeného seznamu, vymaže se pouze jeden řádek podřízeného seznamu. Pokud není tento ukazatel nastaven vymaže se celý záznam složeného formuláře.

Po zadání nebo změně pole je pro uložení do databáze nutné stisknout klávesu Enter nebo pomoci myši stisknout Uložit. Volba je aktivní pouze tehdy, byl-li záznam změněn a přitom nebyl uložen.

Pokud jste se spletli, je možné ještě před uložením stornovat zadávání záznamu pomocí klávesy Esc nebo pomoci myši stisknout Obnovit. Volba je aktivní pouze tehdy, byl-li záznam změněn a přitom nebyl uložen.

Mezi jednotlivými zadávacími poli se pohybujte pomocí klávesy Tab nebo Shift+Tab.

Na zadávací pole se lze také dostat pomoci kliknutí myši.

Pokud existuje na formuláři formátované pole, je možné přidávat k textu formátovací znaky. Blíže v kapitole Formátovaný text.

Pokud začnete záznam opravovat nebo zadávat, nemáte možnost přidávat a mazat záznam, či možnost pohybu po podřízených záznamech, pokud neprovedete uložení záznamu nebo stornování zadávání.

Záznamy v podřízených seznamech je možné třídit podle sloupců tak, že klapnete levým tlačítkem myši s kursorem nastaveným na nadpis sloupce.

Pokud je aktivní volba Tisk... v menu Soubor, je k dispozici jedna nebo více tiskových sestav.

Volbou Konec v menu Soubor lze ukončit celý program.

V menu Záznamy najdete všechny zkracovací klávesy pro ovládání záznamů.