Evidence

 

Evidence

 

Kapitola obsahuje popis práce s účetní, nákladovou a inventarizační evidencí. Lze v ní nalézt následující články:

Přehled účetních položek

Účetní položka

Přehled příjmů

Příjem

Přehled výdejů

Výdej

Přehled převodů

Převod

Přehled předání a převzetí

Předání a převzetí

Inventury

Druhy zásob

Rezorty

Evidenční sklady

Inventurní skupiny

Přehled krizových situací

Krizová situace

Přehled příjmů a výdejů za organizace

Přehled příjmů a výdejů

Přehled vydaných a vrácených SHR