Krizová situace

 

Krizová situace

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled krizových situací ve volbě Evidence v hlavní stromové nabídce. Formulář Krizová situace bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář umožňuje upravovat hlavní evidenční údaje krizové situace. Dále umožňuje propojit evidenční údaje krizové situace s řešením krizové situace. Konečně umožňuje zobrazit příjmy a výdeje na krizovou situaci za všechny uzly.

Ukázka obrazovky

evid_udal_form

Význam jednotlivých prvků

Evid.č.kriz.sit. - jedinečné evidenční číslo krizové situace, platné pro všechny uzly v KISKAN.

Evid.název kriz.sit. - jedinečný název krizové situace, platný pro všechny uzly v KISKAN.

Název organizace řešící krizovou situaci - název organizace řešitele krizové situace.

Název řešitele krizové situace - označení skupiny, která v rámci organizace řešitele řeší krizovou situaci.

Simulovaná krizová situace - volba pro zařazení krizové situace do skupiny simulovaných krizových situací.

Skutečná krizová situace - volba pro zařazení krizové situace do skupiny skutečných krizových situací.

Název řešení  - krátký jedinečný textový popis charakterizující řešení krizové situace.

O řešení více ... - volba, která umožňuje zobrazit formulář řešení mimořádné události.

Příjmy a výdeje za všechny uzly - volba, která zobrazí přehled všech příjmů a výdejů pro krizovou situaci a to ze všech uzlů.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.