Přehled výdejů

 

Přehled výdejů

 

Kde najít

Ve volbě Výdeje v hlavní stromové nabídce v části Evidence.

Účel

V přehledu výdejů je zobrazen přehled vydaných účetních položek. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář výdeje. Tento formulář můžete také vyvolat myší. Umístíte kurzor na požadovaný záznam v seznamu a dvakrát kliknete na levé tlačítko myši.

Ukázka obrazovky

evid_doklpolvyd_list

Význam jednotlivých prvků

Na stavu - je-li příjem promítnut na stav, je zobrazeno "A".

Je pdf - je-li uložen pdf dokument, je zobrazeno "A".

Datum - datum provedení výdeje.

Ident.výdeje - identifikační číslo výdejky. Tvoří se automaticky. Je možné ale vepsat podle potřeby.

Z invent. skup - název inventarizační skupiny, ze které se vydává.

Evid.č.kriz.sit. - jedinečné evidenční číslo krizové situace, platné pro všechny uzly v KISKAN.

Evidenční sklad - identifikátor evidenčního skladu podle číselníku SSHR.

Rezort - zkratka ústředního orgánu státní správy.

Ident.zdr. - identifikační zdroje věcného prostředku číslo zdroje v rámci uzlu. Doporučeno použít inventární číslo.

Název zdroje - jedinečný název zdroje v rámci uzlu.

MJ - měrná jednotka, která se používá pro vyjadřování množství prostředku.

Množství - vydané množství.

Cena/MJ - cena za měrnou jednotku.

Cena celkem - cena za vydané množství.

C.index - cenový index podle SSHR.

CZ-CPA - kód klasifikace produkce CZ-CPA.

SKP - klasifikátor zatřídění do SKP.

JKPOV - klasifikátor zatřídění do JKPOV.

Ochraňovatel - název ochraňovatele.

Odběratel - název odběratele.

DÚD č. - číslo daňového účetního dokladu podle SSHR.

Typ důvodu - základní klasifikace důvodu výdeje.

Důvod - podrobnější doložení důvodu výdeje.

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu.

Osoba aktualizace - osoba, která záznam naposledy aktualizovala.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.