Inventury

 

Inventury

 

Kde najít

Ve volbě Inventury v hlavní stromové nabídce v části Evidence.

Účel

Inventury slouží pro zjišťování účetních stavů podle inventurních skupin, evidenčních skladů a evidenčních čísel krizových situací. Umožňují tvořit inventurní seznamy do MS Word.

Pokud je zadáno číslo evidenčního skladu, nemůže být zadáno číslo krizové situace a naopak. Pokud není zadáno ani číslo evidenčního skladu ani číslo krizové situace, jde o inventuru pro všechny krizové situace.

Všechny přehledy a inventura pro evidenční sklady jsou pouze z vlastního uzlu. Všechny přehledy a inventura pro krizové situace jsou tvořeny ze všech uzlů databáze KISKAN.

Ukázka obrazovky

evid_invent_formlist

Význam jednotlivých prvků

Název inventury - označení inventury sloužící jako nadpis inventurního seznamu.

Inventurní skupina - pro jakou inventurní skupinu je určena inventura.

Evidenční sklad - pro jaký evidenční sklad je určena inventura.

Evid.č.kriz.sit. - jedinečné evidenční číslo krizové situace, platné pro všechny uzly v KISKAN.

Datum inventury - datum, ke kterému je provedena inventura.

Číslo jednací - evidenční číslo protokolu o inventuře.

Počet položek na jedné straně inventury - počet položek, které se budou tisknout na jednu stranu inventurního seznamu.

Pro evidenční sklady

Účetní položky - zobrazí přehled stavů jednotlivých účetních položek pro inventurní skupinu a evidenční sklad.

Příjmy - zobrazí přehled  přijatých účetních položek pro inventurní skupinu a evidenční sklad.

Výdeje - zobrazí přehled vydaných účetních položek pro inventurní skupinu a evidenční sklad.

Převody - zobrazí přehled převedených účetních položek pro inventurní skupinu a evidenční sklad.

Zobrazit účetní stav - zobrazí součet množství a účetních cen pro inventurní skupinu a evidenční sklad.

Vytvořit dokument inventurní seznam - po stisku tohoto tlačítka vytvoříte MS Word dokument obsahující řádnou inventuru podle inventurní skupiny a evidenčního skladu.

Pro krizové situace za všechny uzly

Příjmy a výdeje za organizace - zobrazí rychlý přehled o položkách, které vstupují do inventury krizových situací.

Přehled vydaných a vrácených SHR - zobrazí specializovaný přehled vydaných a vrácených věcných prostředků na úrovní jednotlivých zdrojů. Tento přehled má smysl pouze pro ty inventurní skupiny, ze kterých se vydává na krizové situace. Nemá tedy smysl například pro inventurní skupinu "04. SHR - výdej na krizi bez rozlišení podle jednotlivých krizí - k", protože na tuto skupinu se pro krizovou situaci přijímá, nikoliv vydává.

Vytvořit dokument inventury krizových situací - po stisku tohoto tlačítka vytvoříte MS Word dokument obsahující inventuru pro krizovou situaci.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Půlený formulář.